Search:

(Кыргызча) ,;,ll,l;,l;,l,

Изданные книги при поддержке Государственного фонда интеллектуальной собственности за 2016-2018 гг.

Автордун аты-жөнү Китептин аталышы Чыккан нускасы Чыккан жылы
1 Шукуров Шерназар “Кош арман” 500 2018-ж.
2 Ааматов Маркабай “Акынга тагдыр керек” 1000 2018-ж.
3 Жаш сүрөтчүлөр каталогу  “ Айтматов ааламы” 1000 2018-ж.
4 Жамгырчиев Жума “Сен эсимде” 300 2017-ж.
5 Момунова Гүлсайра “Бабалардан уңгу башат”

 

500 2017-ж.

 

6 Машаев Абдыкулан “Чабалекей обондору” 300 2017-ж.
7 Рысбаев Сулайман “Жакшы ата издеген бала тууралуу жомок” 300 2017-ж.
8 Рыскулов Акбар “Үмүт күдүк” 500 2017-ж.
9 Раманкул к. Эрмек “Тарых бүктөмүндөгү таланттар” 300 2017-ж.
10 Кубатова Сүйүнбүбү “Дил булак” 300 2016-ж.
11 Сагымбаев Олжобай “Барктаган бабам байыртадан” 300 2017-ж.
12 Молобеков Иврай “Происхождение небесных тел,земли и жизни” 300 2017-ж.
13 Парпиев Исматулла “Элчилер” 2017-ж.
14 Кемелгазиева Шарипа “Ыр жыйнактар” 500 2017-ж.
15 Жалгасынова Дарика “Сезимим тунук булактай” 500 2017-ж.
16 Байчукуева Анара “Сезим кайрык” 2017-ж.
17 Орозалиев Төлөмүш Сборник изобретений и рацион.предл. по мех.трудоемких процессов в с\х. 500 2017-ж.
18 Каталог Молодые художники Кыргызстана 300 2017-ж.
19 Тыналиев Астар “Жаркын ырлар” 1 том 300 2017-ж.
20 Мелис Арып-бек “Ырдын пикири Ырысбай” 500 2016-ж
21 Сарманбетов Айдарбек “Жанбүдө” 500 2016-ж.
22 Карасаева Алтынай “Семья в глобализации” 500 2016-ж.
23 Жетимишев Сейит “Жан дүйнө” 500 2016-ж.
24 Нурманбетов Тынчтыкбек “Акындын ыры, тагдырдын сыры” 500 2016-ж.
25 Абдалова Фатима “Жолдо бастым ойлонуп” 500 2016-ж.
26 Буларкиева Дилдара “Залкарлар” 500 2016-ж.
27. Бермет Алымбаева “Турмуш агымдары” 300 2016-ж.

 

Жаш авторлорго арналган долбоорлор

1. Бегалы Токтогулов “Асылдар” 2016-ж.
2. Махабат Калкаман “Корни” 2016-ж.
3. Шейшекеева Сабира “Поэзия түрмөктөрү” 2016-ж.
4. Жунусалиев Бакытбек “Сен кат жаздың” 2016-ж.
5. Алмазбек кызы Амангүл “Жаш сезим” 2016-ж.
6. Сарыбаев Бекболот “Сагыныч” 2016-ж.
7. Абдинаби уулу Санжар “Ой тамчылар” ырлар 2016-ж.
8. Абдимталип уулу Келдибек “Энеме кат” 2017-ж.
9. Калмурат кызы Турсунай “Бийигим” 2017-ж.
10. Момуналиев Жоомарт “Калем сыры” 2017-ж.
11. Шамшидин уулу Дыйканбек “ Ырлар менин казынам” 2017-ж.
12. Перизат Алмаз кызы “Руханият” 2017-ж.
13. Аскаров Мирлан “Жакшы адамдар” 2017-ж.
14. Замирбек Орозбай уулу “Мунарык” 2017-ж.
15. Саамалык-10 Адабий альманах 2013-ж.
16. Саамалык-11 2013-ж.
17. Саамалык-12 Адабий альманах 2015-ж
18. Саамалык-13

 

Адабий альманах 2017-ж

 

Комикстер
19. ИМ Мамфонду Авторду!Авторду ! (кыргызча,орусча) 600 2017-ж
20. ИМ Мамфонду Музыкага ким төлөйт? (кыргызча,орусча) 600 2017-ж
Методикалык сунуштамалар
21. Жевакин В.Н. “Малая академия больших возможностей” 100 2018-ж
22. ИМ Мамфонду Как организовать кружок “Робототехники” 100 2018-ж.
23. ИМ Мамфонду Талас обл. балдарга билим берүү борборлорунун иш-тажрыйбасы 100 2016-ж.
24. ИМ Мамфонду Ак-Суу райондук балдар чыгармачылык борборунун иш-тажрыйбасы 100 2016-ж.
25. ИМ Мамфонду Программы дополнительного образования для руководителей 100 2016-ж.
26. ИМ Мамфонду Опыт изобретательство и творчество 100 2016-ж.
27. ИМ Мамфонду Тажрыйба. Ойлоп табуучулук жана чыгармачылык 100 2016-ж.
28. ИМ Мамфонду Жалпы билим берүү мекемелериндеги ийримдердин ишин уюштуруу б/ча усулдук сунуштар 100 2016-ж.
29. ИМ Мамфонду Балдар техникалык ийримдеринин иштөөсү б/ча усулдук сунуштар 100 2016-ж.
30. Шамсудинов М.М., Степанов С.Г. Тулобердиева Д.М. “Нарисуй и напиши” для юных изобретателей 300 2016-ж.