Search:

Тел:+996 312 46 13 16;   +996 770 98 98 28 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАРДЫ КОЛДОО БОРБОРУ (ТИКБ)

ТИКБны түзүү боюнча эл аралык долбоор Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ) тарабынан демилгеленген. Кыргызстанда бул долбоор 2010-жылдан тартып ишке ашырыла баштаган, ал техникалык билимдерге жетүүнү жөнөкөйлөштүрүү жана патенттик маалыматтын натыйжалуу пайдаланылышын жогорулатуу үчүн арналган.

ТИКБнын максаттары:

—           изилдөөчүлүк жана ойлоп табуучулук ишмердикте кадрларды даярдоонун натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатууга өбөлгө түзүү;

—           технологиялык билимдердин жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу;

—           бул билимдерди улуттук/аймактык же эл аралык деңгээлде натыйжалуу жайылтуу боюнча ИМБДУнун ведомстволорунун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү;

—           ИМдин жана өзгөчө патенттик маалыматтын артыкчылыктары жөнүндө маалыматтуулукту жогорулатуу.

КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ:

Базалык кызмат көрсөтүүлөрдүн алгачкы деңгээли:

—           патенттик маалымат базаларын акысыз жана/же коммерциялык пайдалануу менен техникалык маалыматты издөөдө көмөк көрсөтүү;

—           илимий жана техникалык журналдарды (патенттик эмес), маалымат базаларын акысыз жана/же коммерциялык пайдалануу менен техникалык маалыматты издөөдө көмөк көрсөтүү.

ТИКБнын опциондук кызмат көрсөтүүлөрү:

—           жергиликтүү колдонуучулар үчүн маалымат базаларын издөө боюнча тренинг;

—           бизнес өнөктөштөрдү жана ноу-хаунун негизги объекттерин издөө;

—           патенттик жана патенттик эмес маалыматтарга (илимий жана техникалык ресурстар) он-лайн кирүү мүмкүндүгү;

—           жаңы технологияларды издөө;

—           интеллектуалдык менчик жаатында кеңеш берүүлөр;

—           интеллектуалдык менчик объектилерин коммерциялаштыруу маселелери боюнча кеңеш берүүлөр.

ТИКБнын кызмат көрсөтүүлөрүнөн негизги пайдалануучулар төмөнкүлөр болушу мүмкүн:

—           чакан жана орто ишканалар;

—           өнөр жайы;

—           Кыргыз Республикасынын ЖОЖдору;

—           илимий-изилдөө институттары (борборлор);

—           жеке ойлоп табуучулар;

—           ушуга окшогон башка мамлекеттик мекемелер.

Окутуу:

ТИКБнын кызматкерлерин жана алардын колдонуучуларын үзгүлтүксүз окутууну ИМБДУ активдүү колдойт. Окутуунун стандарттык пакети төмөнкүлөрдү камтыйт:

—           жергиликтүү жана (же) аймактык окутуу семинарлары жана практикумдар;

—           ИМБДУнун Академиясында аралыктык окутуу курстары (http://welc.wipo.int/);

—           электрондук окутуу боюнча колдонмо (2012-жылдан) (http://www.wipo.int/tisc/ru/).

 

Электрондук окуу программасы үч бөлүмдү камтыйт:

—           патенттер боюнча негизги маалымат;

—           патенттик издөө жана патенттик маалыматты таап, алып чыгуу;

—           патенттик талдоо.

 

ТИКБ тарабынан берилүүчү маалымат базалары:

 1. Патенттик маалымат:
 • ИМБДУнун издөө кызматы Patentscope – www.wipo.int/patentscope
 • Евразия патенттик ведомствосу — http://www.eapo.org

www.eapatis.com

 • Интеллектуалдык менчик, патенттер жана товардык белгилер боюнча федералдык кызмат — www.fips.ru
 • Европа патенттик ведомствосу -www.espacenet.com
 • Америкалык маалымат базалары USPatent-www.uspto.gov

 

 1. Патенттик эмес маалымат:
 • Айыл чарба тармагындагы глобалдуу OnlineResearchга кирүү — www.aginternetwork.org
 • Химия тармагындагы глобалдуу OnlineResearchга кирүү — www.chemspider.com
 • Саламаттыкты сактоо тармагындагы изилдөөлөргө кирүү — www.who.int/hinari/en/
 • «Китепканалык-маалыматтык концорциум» Ассоциациясы -www.oel.bik.org.kg
 • Курчап турган чөйрөдөгү изилдөөлөргө кирүү — www.oaresciences.org
 • Google Академиясынын илимий адабияттарын издөө -http://scholar.google.com

 

Технологияларды жана инновацияларды колдоо борбору

Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду

Бишкек ш., Москва көчөсү, 62

тел.: +(996 312) 46-13-16

e-mail: fund@patent.kg

www.fund.patent.kg