Search:

(Кыргызча) ,;,ll,l;,l;,l,

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик

мамлекеттик фондунун

башкармалыгында бекитилген

« 4 » май  2000-ж.  №3 протокол

 

Жаш жазуучулардын жана адабият талапкерлердин мыкты деп табылган жарыкка чыга элек чыгармалар топтомун Альманах кылып чыгарып туруунун

 

ЖАЛПЫ ЖОБОСУ

 

  1. Негизги максаттары

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 2-мартында №116 «Кыргыз Республикасынын Президентинин «2000-жылды Жаштар жана билим берүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» Указын ишке ашыруу токтомуна ылайык жаш жазуучулардын жана адабият талапкерлердин жарыкка чыга элек чыгармаларын Альманах «Саамалык» кылып басып чыгаруу, Интеллектуалдык менчик боюнча Мамлекеттик фонддун Жобосуна шайкеш келген чыгармачылыктарын өсүп-өнүгүшүн көтөрмөлөө жана мындан ары калк арасына мыкты көркөм адабий чыгармаларды насыяттап туруу үчүн бул иш чараларын иштеп чыгуу негизги максаттардан болуп эсептелинет.

  1. II. Жаштардын көркөм адабий чыгармаларын топтоо жана аларды жарыкка чыгаруунунун негизги шарттары

Жаштардын көркөм адабий чыгармаларын топтоо жана басма аркылуу жарыкка чыгаруу төмөндөгүдөй шарттарда жүргүзүлөт:

  1. Поэтикалык чыгармалар

Альманах болуп чыгарылуучу басылмага сунуш кылынган ар бир автордун поэтикалык ырлары компьютерде (машинкага) эки нускада терилип ырлардын жалпы өлчөмү 150 саптан ашпоосу керек. Сунуш кылынган ырлардын темаларына чектөө коюлбайт.

  1. Прозалык чыгармалар

Альманах басылмасына сунуш кылынган ар бир автордун прозалык чыгармалары компьютерде (машинкага) эки нускада терилип жалпы өлчөмү 5 беттен ашпоосу керек. Прозалык чыгармалардын темаларына чектөө коюлбайт.

  1. Кенже формадагы драмалык чыгармалар.

Басылмага сунуш кылынуучу кыска интермедиялар, монологдор, сатира жана юморлор кирет. Темаларына чектөө коюлбайт. Ар бир автордун чыгармаларынын өлчөмү эки нускада компьютерде (машинкага) терилип интермедия эки жарым бет, монолог бир бет, сатира жана юморлор бир беттен ашпоого тийиш.

 

III. Альманах басылмасынын ээси

Альманах басылмасынын ээси болуп Интеллектуалдык менчик боюнча Мамлекеттик фонду эсептелинет. Мамлекеттик фонд Альманах басылмасына киргизилүүчү көркөм адабий чыгармаларды республикадагы чыгармачыл Союздар менен жана Авторлордун Советинин Президиуму аркылуу топтоо иш чараларын жөнгө салат.

Альманахка басылуучу көркөм адабий чыгармаларды

тандоо жана чыгаруунун шарттары

Республикалык жана областтардагы чыгармачыл Союздар жер-жерлердеги жаш жазуучулар жана адабият талапкерлердин чыгармалары азыркы жобонун шарттарына ылайык мыкты деп табылган чыгармаларды топтоо жана иргеп алуу иштерин жүргүзүшөт. Сунуш кылынган чыгармалар Кыргызпатенттин алдындагы Авторлордун Советинин Президиумунун жана көз каранды эмес эксперттик топтун мүчөлөрүнүн заседаниелеринде каралып авторлордун чыгармалары оригиналдуу жана автордун өзүнө гана таандык экендиги аныкталып Альманахка киргизүүгө жолдомо берилет. Альманахта эч жерде жарык көрө элек чыгармалар гана чыгарылууга укуктуу. Редакциялык жана түзүүчүлөр тобу менен жактырылган чыгармалар ар жыл сайын Альманахтын беттеринен орун берилиши мүмкүн.

Чыгармалары Альманах басылмасына жарыялануучу авторлордун жашы 35 жаштан ашпоого тийиш. Ар бир автор сунуш кылган чыгармалары менен 3х4 өлчөмүндө бир сүрөт, кыскача өмүр баянын, дарегин жазып жиберүүлөрү керек.

Альманахка жиберилген чыгармалар рецензияланбайт жана авторлорго кайтарылып берилбейт.

Авторлого чыгарма жазган үчүн салттуу келген жай боюнча ар бир авторго 5 нускадан бекер берилет.

Чыгармалардын топтомун альманах кылып басып чыгаруу үчүн редакторлук кеңештин курамы:

Жыл сайын өзгөрүп турат. Редакциялык кеңештин курамы 13 кишиден туруп, ага адабий клуб, КР Улуттук жазуучулар союзунун, жаш акын-жазуучулардын өкүлдөрү, Кыргызпатенттин полиграфия жана расмий басылмаларды даярдоо бөлүмүнүн жана ИМ мамфондунун кызматкерлери кирет.

Альманахты чыгаруучу мекеменин дареги:

Бишкек шаары,

Москва көчөсү, 62

Кыргызпатенттин алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду

Сурап билүү телефону: 68-04-71, 0770 989838