Search:

Тел:+996 770 98 98 28, +996 701 16 16 92

 БИЗДИН БАГЫТТАР

ТИКБ

Макулдашуу ИМБДУ менен Кыргызпатенттин;
ТИКБнын негизде көрсөтүлүүчү кызматтар;
Окутуу программасы боюнча ИМБДУНУН
үчүн координаторлордун;
ИМБДУнун карта (эгер ойду ИМБДУнун көрсөтүлгөн картага кадамдарга кысып).

Алтын медалисты ат.В. Блинникова жана ИМБДУНУН.

Берүүнүн тартибин медалдарынын;
Кыскача өмүр баяны менен сыйланган үчүн 2017-жыл.
Комиссиянын
Жумушчу комиссиянын жыйналышы көрсөтүү боюнча финансылык жардам ойлоп табуучуларга жана авторлорго;

Комиссия

Жумушчу комиссиянын жыйналышы көрсөтүү боюнча финансылык жардам ойлоп табуучуларга жана авторлорго;
Башкарманын жыйыны интеллектуалдык менчиктин Мамлекеттик фондусунун финансылык жардам көрсөтүү боюнча ойлоп табуучуларга жана авторлорго.

Ойлоп табуучулар Кеңешинин президиумунун

Президиумунун курамы

КОНКУРСТАР

Биз XXI кылымдын интеллектуалдарыбыз;
Интеллектуалдык менчик мектеп окуучуларынын көзү менен;

ДОЛБООРЛОР

Теледолбоор ``Чилистен``;
Адабий долбоорлор

Бизге жазуу

Консультациялык жана маалымдама-маалыматтык кызматтарды түзүү, укуктук коргоо көрсөтүү жана интеллектуалдык менчик объектилерин пайдалануу.

Көрсөтүлгөн кызматтар филиалдары ТИКБ

218

Ойлоп табуулар боюнча консультациялардын саны

216

Патенттик издөө боюнча консультациялар

11

Салттуу билимдер боюнча консультациялар

7

Товардык белгилер кайрылуулардын саны

104

Автордук укуктар боюнча кайрылуулардын саны

Кызматкерлери

Сөзсүз Сайтка Кириниз

antikor_7e40ebc99a39fde44e8d610b7f727350
patent-1
gov
govs
gptb-1
kenesh
mamtil
president

Биздин жаңылыктар

Жалпы жоболор

Ылайык Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында жана чыңдоо максатында, Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык потенциалын ГФИС укуктуу финансылык жардам көрсөтүү ойлоп табуучуларга, рационализатором, авторлорго жана маданияттын жана искусствонун ишмерлерине.