Search:

2016-2018-жылдары интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун жардамы менен жарык көргөн китептер

Автордун аты-жөнү Китептин аталышы Чыккан нускасы Чыккан жылы
1 Шукуров Шерназар “Кош арман” 500 2018-ж.
2 Ааматов Маркабай “Акынга тагдыр керек” 1000 2018-ж.
3 Жаш сүрөтчүлөр каталогу  “ Айтматов ааламы” 1000 2018-ж.
4 Жамгырчиев Жума “Сен эсимде” 300 2017-ж.
5 Момунова Гүлсайра “Бабалардан уңгу башат”

 

500 2017-ж.

 

6 Машаев Абдыкулан “Чабалекей обондору” 300 2017-ж.
7 Рысбаев Сулайман “Жакшы ата издеген бала тууралуу жомок” 300 2017-ж.
8 Рыскулов Акбар “Үмүт күдүк” 500 2017-ж.
9 Раманкул к. Эрмек “Тарых бүктөмүндөгү таланттар” 300 2017-ж.
10 Кубатова Сүйүнбүбү “Дил булак” 300 2016-ж.
11 Сагымбаев Олжобай “Барктаган бабам байыртадан” 300 2017-ж.
12 Молобеков Иврай “Происхождение небесных тел,земли и жизни” 300 2017-ж.
13 Парпиев Исматулла “Элчилер” 2017-ж.
14 Кемелгазиева Шарипа “Ыр жыйнактар” 500 2017-ж.
15 Жалгасынова Дарика “Сезимим тунук булактай” 500 2017-ж.
16 Байчукуева Анара “Сезим кайрык” 2017-ж.
17 Орозалиев Төлөмүш Сборник изобретений и рацион.предл. по мех.трудоемких процессов в с\х. 500 2017-ж.
18 Каталог Молодые художники Кыргызстана 300 2017-ж.
19 Тыналиев Астар “Жаркын ырлар” 1 том 300 2017-ж.
20 Мелис Арып-бек “Ырдын пикири Ырысбай” 500 2016-ж
21 Сарманбетов Айдарбек “Жанбүдө” 500 2016-ж.
22 Карасаева Алтынай “Семья в глобализации” 500 2016-ж.
23 Жетимишев Сейит “Жан дүйнө” 500 2016-ж.
24 Нурманбетов Тынчтыкбек “Акындын ыры, тагдырдын сыры” 500 2016-ж.
25 Абдалова Фатима “Жолдо бастым ойлонуп” 500 2016-ж.
26 Буларкиева Дилдара “Залкарлар” 500 2016-ж.
27. Бермет Алымбаева “Турмуш агымдары” 300 2016-ж.

 

Жаш авторлорго арналган долбоорлор

1. Бегалы Токтогулов “Асылдар” 2016-ж.
2. Махабат Калкаман “Корни” 2016-ж.
3. Шейшекеева Сабира “Поэзия түрмөктөрү” 2016-ж.
4. Жунусалиев Бакытбек “Сен кат жаздың” 2016-ж.
5. Алмазбек кызы Амангүл “Жаш сезим” 2016-ж.
6. Сарыбаев Бекболот “Сагыныч” 2016-ж.
7. Абдинаби уулу Санжар “Ой тамчылар” ырлар 2016-ж.
8. Абдимталип уулу Келдибек “Энеме кат” 2017-ж.
9. Калмурат кызы Турсунай “Бийигим” 2017-ж.
10. Момуналиев Жоомарт “Калем сыры” 2017-ж.
11. Шамшидин уулу Дыйканбек “ Ырлар менин казынам” 2017-ж.
12. Перизат Алмаз кызы “Руханият” 2017-ж.
13. Аскаров Мирлан “Жакшы адамдар” 2017-ж.
14. Замирбек Орозбай уулу “Мунарык” 2017-ж.
15. Саамалык-10 Адабий альманах 2013-ж.
16. Саамалык-11 2013-ж.
17. Саамалык-12 Адабий альманах 2015-ж
18. Саамалык-13

 

Адабий альманах 2017-ж

 

Комикстер

19. ИМ Мамфонду Авторду!Авторду ! (кыргызча,орусча) 600 2017-ж
20. ИМ Мамфонду Музыкага ким төлөйт? (кыргызча,орусча) 600 2017-ж

Методикалык сунуштамалар

21. Жевакин В.Н. “Малая академия больших возможностей” 100 2018-ж
22. ИМ Мамфонду Как организовать кружок “Робототехники” 100 2018-ж.
23. ИМ Мамфонду Талас обл. балдарга билим берүү борборлорунун иш-тажрыйбасы 100 2016-ж.
24. ИМ Мамфонду Ак-Суу райондук балдар чыгармачылык борборунун иш-тажрыйбасы 100 2016-ж.
25. ИМ Мамфонду Программы дополнительного образования для руководителей 100 2016-ж.
26. ИМ Мамфонду Опыт изобретательство и творчество 100 2016-ж.
27. ИМ Мамфонду Тажрыйба. Ойлоп табуучулук жана чыгармачылык 100 2016-ж.
28. ИМ Мамфонду Жалпы билим берүү мекемелериндеги ийримдердин ишин уюштуруу б/ча усулдук сунуштар 100 2016-ж.
29. ИМ Мамфонду Балдар техникалык ийримдеринин иштөөсү б/ча усулдук сунуштар 100 2016-ж.
30. Шамсудинов М.М., Степанов С.Г. Тулобердиева Д.М. “Нарисуй и напиши” для юных изобретателей 300 2016-ж.

I am raw html block.
Click edit button to change this html

You can cut down on the stress and wait time when you hire an essayist. The topic you choose can be chosen from many options. Professionals who are knowledgeable about the topic can then compose your essay. You’ll be able to refer to the sources and structure your paper in a correct manner. Professional help can also assist to avoid writing plagiarized papers. To find the best essay writing service, read the customer reviews and privacy guidelines. You should also select one that write my essay for cheap has the option of a refund if you are unhappy with the outcome.