Search:

(Русский) Тел:+996 312 46 13 16;   +996 770 98 98 28 

Директор

Сыдыков Улан Данилович Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун аткаруучу директору

Имангазиева Венера Мэлисовна

Ойлоп табуу ишмердигин колдоо бөлүмүнүн башчысы

Тулобердиева Дамира Мукашевна

Чыгармачылык демилгелерди шыктандыруу бөлүмүнүн башчысы

Батырбеков Талгар Эрикович

Ойлоп табуу ишмердигин колдоо бөлүмүнүн башкы адиси

Акун к. Динара

Чыгармачылык демилгелерди шыктандыруу бөлүмүнүн башкы адиси

Исманова Урмат Арстаналиевна

Ойлоп табуу ишмердигин колдоо бөлүмүнүн жетектөчүү адиси

Сулайманова Айдай Рахатбековна

Чыгармачылык демилгелерди шыктандыруу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси

Доранбек у. Акжол

Чыгармачылык демилгелерди шыктандыруу бөлүмүнүн адиси