Search:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ КЫРГЫЗПАТЕНТЕ / Новости  / “Ойлоп табуу ишмердүүлүгүн активдештирүүдө ТИКБнын ролу” аттуу семинар болуп өттү

“Ойлоп табуу ишмердүүлүгүн активдештирүүдө ТИКБнын ролу” аттуу семинар болуп өттү

 

 

2017-жылдын 23-мартында Кыргызпатентке караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду Эстон интеллектуалдык менчик жана трансфер технологиялар борбору  менен бирге Ош шаарында Ош мамлекеттик университетинин (ОшМУ) базасындагы Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунда (ТИКБ) “Ойлоп табуу ишмердүүлүгүн активдештирүүдө ТИКБнын ролу” аттуу семинарын уюштурушту.

Иш-чараны өткөрүү максаты Эстон интеллектуалдык менчик жана трансфер технологиялар борбору менен Кыргыз Республикасынын түштүк регионунун Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборлорунун филиалдарынын тажрыйба алмашуулары, ошондой эле республикадагы ойлоп табуучулук ишмердигинде көйгөлөрдү жана кыйынчылыктарды белгилөө болуп саналат

Семинардын жүрүшүндө региондордо интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө маалыматтуулукту жана билимди жогорулатуунун зарылдыгы жөнүндө белгиленди.  Эстон интеллектуалдык менчик жана трансфер технологиялар борборунун адистери старт-аптарды колдоо жөнүндө айтып беришти, Эстониядагы технопарктардын, илимий парктардын, инкубаторлордун жана  трансфер технологиялар боюнча кеңселердин  ишмердүүлүгүнүн  көрүнүшүн тартуулашты.

Семинардын ишине түштүк региондун ЖОЖдорунун 54 өкүлү: ОшМУ, КР УИА ТБнүн Энергоресурстар жана геоэкология институту,  КР УИА ТБнүн А. Жаманбаева атындагы Жаратылыш ресурстары институту, ЖАМУ, ОшТУ катышты. Бул ЖОЖдордун өкүлдөрү “Өнүккөн өлкөлөрдө патенттик жана инновациялык ишмердиктин анализи”, “Патенттик изилдөөдө ОшМУнун аракеттери”, “ОшТУнун инновациялык ишмердүүлүгүндө ТИКБнын ролу жана орду”, “Инновациялардын өнүгүүсүндө ТИКБнын ролу” деген темаларда бир катар баяндамаларды тартуулашты.

Печать