Search:

,;,ll,l;,l;,l,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ КЫРГЫЗПАТЕНТЕ / Новости  / ТИКБнын координаторлору үчүн улуттук семинар болуп өттү

ТИКБнын координаторлору үчүн улуттук семинар болуп өттү

2017-жылдын 10-11-июлунда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ) менен биргеликте Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунун (ТИКБ) координаторлору үчүн Улуттук семинар өткөрдү.

Иш-чараны өткөрүүнүн максаты болуп эл аралык тажрыйба алмашуу, борборлорду мындан ары өнүктүрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, ТИКБнын координаторлорунун кесиптик дараметин жогорулатуу жана Россиянын Өнөр жай менчиги боюнча федералдык институтунун (ӨМФИ) жана ИМБДУнун жеткиликтүү дайындар базаларынан патенттик издөө жүргүзүү боюнча машыктыруу саналат.

Семинардын жүрүшүндө ИМБДУнун интеллектуалдык менчик жаатында маалымат кызматтары боюнча адиси Ирен Китсара, ӨМФИнин Аймактык саясат секторунун башчысы Ольга Вяль жана ӨМФИнин интеллектуалдык менчик жаатында үлгү жана жиктөө тутумунун, маалыматтык ресурстар секторунун башчысы Валерия Максимова ушул тармактагы учурдагы абал жана жаңылыктар жөнүндө баяндамаларды сунуштады. Ошондой эле, алар патенттик издөө боюнча практикалык иш өткөрүштү, анда координаторлор бардык кызыктырган суроолорго көрсөтмөлүү жоопторду алышты.

Семинардын ишине ИМБДУнун жана ӨМФИнин өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын ТИКБларынын координаторлору, Кыргызпатенттин кызматкерлери катышты.

Печать