Search:

,;,ll,l;,l;,l,

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК АЙМАКТАРГА БАГЫТ АЛДЫ

Аймактарды өнүктүрүү жылынын, ошондой эле Кыргызпатенттин түптөлүшүнүн 25 жылдыгына арналган иш-чаралардын алкагында 2018-жылдын 10-сентябрррынан 15-сентябрына чейин Талас Мамлекеттик университетинин (ТалМУ), С. Нааматов атындагы Нарын Мамлекеттик университетинин (НМУ), К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл Мамлекеттик университетинин (ЫМУМ) студенттери үчүн интеллектуалдык менчик маселелери боюнча лекциялар окулду.

Аталган курс интеллектуалдык менчиктин ролу жана мааниси жөнүндө аймактардагы жаштардын кабардар болушунун деңгээлин жогорулатууга багытталган. Интеллектуалдык менчиктик негиздерине арналган курстун угуучуларын патент алууга өтүнмөлөрдүн жол-жоболору, автордук жана патенттик укук, ошондой эле интеллектуалдык менчик укугун жөнгө салуу эл аралык нормалары менен тааныштырышты.

Лекциялардын угуучулары болуп ТалМУнун 50, ЫМУнун 45, НМУнун 60 студенттери саналат, андан сырткары Технологияларды жана ииновацияларды колдоо борборлорунун (ТИКБ) координаторлору жана аталган жождордун жаш окутуучулары болду. Өлкөнүн көпчүлүк жождорунун базасында ачылып иштеп жаткан ТИКБнын координаторлорунун билим деңгээлин жогорулатуу максатында Кыргызпатент жождорду Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун билим берүүчү программаларына катышууга чакырууда.

Печать