Search:

(Русский) Тел:+996 312 68 04 71;   +996 770 98 98 28 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ / Новости  / “КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК СИҢИРГЕН ОЙЛОП ТАБУУЧУСУ” АРДАКТУУ НААМЫН ЫЙГАРУУГА СУНУШТАРДЫ КАБЫЛ АЛУУ ЖӨНҮНДӨ ЖАРЫЯ!

“КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК СИҢИРГЕН ОЙЛОП ТАБУУЧУСУ” АРДАКТУУ НААМЫН ЫЙГАРУУГА СУНУШТАРДЫ КАБЫЛ АЛУУ ЖӨНҮНДӨ ЖАРЫЯ!

Кыргызпатенттин алдындагы Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду жарандардын ойлоп табуучулук ишмердүүлүгүнө жана өлкөбүздүн интеллектуалдык потенциалынын өнүгүүсүнө кошкон салымын таануу, ошондой эле  сыйлоо максатында“Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ойлоп табуучусу” Ардактуу наамын ыйгаруу үчүн талапкерлердин сунуштарын  кабыл алат.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгына сунуштоо тартиби “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө” Мыйзамына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктар жөнүндөгү Жобосуна ылайык жүргүзүлөт.

Тагыраак: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/48672,

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/645

Мамлекеттик сыйлыкка сунушталып жаткан ар бир талапкерге  бекитилген үлгүдөгү (№1форма) сыйлык баракчасы, иштеген жеринен  талапкерди  талкуулоо  протоколунун  көчүрмөсү, 3х4 өлчөмүндө эки сүрөт,   алган сыйлыктардын, патенттердин  жана эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүп 2018-жылдын 1-ноябрына чейинжөнөтүлүшү керек.

Документтер төмөндөгү дарек боюнча кабыл алынат:

Бишкек шаары, Москва көчөсү, 62

Сурап-билүү телефону: 0777 989808 Исманова Урмат

Печать