Search:

,;,ll,l;,l;,l,

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ КЫРГЫЗПАТЕНТЕ / Новости  / КР УИАнын Ж. Жээнбаев атындагы Физико-техникалык маселелер жана материал таануу институтунун базасында Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунун ачылышы

КР УИАнын Ж. Жээнбаев атындагы Физико-техникалык маселелер жана материал таануу институтунун базасында Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунун ачылышы

 

 

2018-жылдын 23-октябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы (Кыргызпатент) Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондусу Ж. Жээнбаев атындагы Физика-техникалык маселелер жана материал таануу институтунун базасында кезектеги  Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунун (ТИКБ)  филиалын  ачты.

ТИКБнын филиалын ачылышынын алкагында Кыргызпатент алдындагы Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондусу менен Физика-техникалык маселелер жана материал таануу институту кызматташуу жөнүндө Макулдашууга кол коюшту. Ошондой эле катышуучулар үчүн “Маалымат базаларында патенттик маалымат издөө” жана “Кыргыз Республикасында автордук укук” деген темадагы презентациялар тартууланды.

Иш-чарага КР УИАнын өкүлдөрү, институттун илимий кызматкерлери, башка ТИКБнын координаторлору жана Кыргызпатенттин кызматкерлери катышты.

Маалымат үчүн:

Кыргыз Республикасында Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмунун колдоосу менен ачылган ТИКБнын тармактарынын ишмердүүлүгүн Кыргызпатент алдындагы ИМ Мамфонду координатору жана түзүүнүн демилгечиси болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ТИКБнын 28 филиалы иш алып барат.

ТИКБ тармактарын түзүүдөгү максаты патенттик жана патенттик эмес маалыматтарды колдонуу натыйжалуулугун жогорулатуу жана аны алуу жолдорун жеңилдетүү, патенттик укук чөйрөсүндөгү билимдерди аймактык деңгээлде жайылтуу.  Борборлор интеллектуалдык менчик тармагындагы эл аралык маалымат ресурстарына кирүүнү акысыз ишке ашырат.

Борборлор өзүнө жүктөлгөн тапшырмаларды чечүү үчүн төмөндөгүдөй функцияларды аткарат:

  • патенттик маалыматтык кызмат көрсөтүү жана маалымат базаларын издөөнү өткөзүү боюнча окутуу;
  • академияга интеллектуалдык менчик маселелери боюнча конференция, семинар жана башка иш-чараларды өткөзүүдө көмөктөшүү;
  • интеллектуалдык менчик жаатындагы мыйзамдар боюнча жалпы маалымат берүү.

 

ТИКБнын ишмердүүлүгү жөнүндө толук маалымат жана филиалдарынын даректери www.fund.patent.kg сайтына жайгаштырылган.

Печать