Search:

,;,ll,l;,l;,l,

Чейрек кылым ийгиликтер жолунда

Чейрек кылым ийгиликтер жолунда

Кыргыз Республикасынын Илим жана жаңы технологиялар боюнча Мамлекеттик комитетинин алдында түзүлгөн Патенттик башкармалык (1993-жыл), Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Интеллектуалдык менчиктин башкы башкармалыгына айланды, күндөн бүгүнкү күнгө чейин анын алдыга койгон максаттары, иш милдеттери көптөгөн өзгөрүүлөргө учурады. Ошого 

карабастан интеллектуалдык менчикти коргоо системасын өнүктүрүү, жандандыруу зарылчылыгы келип чыкты. Анткени патенттер, ойлоп табуулар, интеллектуалдык менчиктин башка объектилери боюнча да маселелерди башкарып, жөнгө салып, тескеп турган өз алдынча мамлекеттик органды түзүү муктаждыгы бар эле. Ошого байланыштуу 1996-жылы Кыргыз Республикасыны интеллектуалдык менчик системасы (Кыргызпатент) түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жыл, №721 токтому менен 2000-2010-жылдарга Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик системасын өнүктүрүүнүн “Интеллект” мамлекеттик программасы бекитилип, анын алкагында республикада илимий-техникалык жана көркөм чыгармачылыкты, интеллектуалдык менчик объектилеринин рыногун, инновациялык жана инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүүнү жана дүйнөлүк интеллектуалдык мейкиндикке биригүүнү камсыз кылган  иш-чаралар өткөрүлдү. 2010-жылы ОшМУдагы илимий изилдөөлөрдүн, ойлоп табуулардын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Улуттук  илимдер Академиясынын  алдындагы Технопарк уюштурган  “Инновация 2010” көргөзмө-сынагында Гран При утуп, БДИМУнун хрусталдык кубогу менен сыйландык. (2010, 10-ноябрь)

 

2013-жыл 15-майда  Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнө караштуу  Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент)  алдында түзүлгөн Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду тарабынан Ош мамлекеттик университетинде өткөрүлгөн “Инновациялык жаңы технологиялар жана интеллектуалдык менчикти башкаруу” аталышындагы семинарда:  Интеллектуалдык иш-аракеттердин натыйжасын, менчик ээлеринин укуктарын коргоо максатында бул жааттагы билимдерин өнүктөрүү, патенттик изилдөөлөрдү жүргүзүүнүн эффективдүүлүгүн жогорулатуу;

 Коомчулукта инновациялык иш аракеттерди жайылтуу пропагандалоо максатында конференцияларды жана семинарларды өткөрүү;

Интеллектуалдык иш-аракеттерди жана алынган натыйжаларды пайдалануунун эффективдүүлүгүн көтөрүү жана стимулдаштырууну жогорулатуу үчүн менчикке тиешелүү патенттик жана патенттик эмес маалымат булактарына акысыз кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү максатында ОшМУнун алдында “Технологияларды жана инновацияларды колдоо” борборунун расмий ачылышы (ТИКБ),  болуп, анда өз ара кызматташуу боюнча түзүлгөн атайын келишимге ОшМУ менен Интеллектуалдык менчик Мамлекеттик фонддун  жетекчилери кол коюшту. 

Ушул 5 жылдык мөөнөттө жасалган иштер университеттин НААР Агентиги тарабынан өткөрүлгөн ЖОЖдордун рейтингинде билинип, ОшМУ көп багыттар боюнча 1-орундарды ээледи (“Кут Билим” газетасы, 2018-жыл, июнь) жана Эл аралык Аккредитациялардан ийгиликтүү өтүүгө көмөктөш болду десем жаңылышпайм.

Ошентип ОшМУда  патенттик изилдөө иш-аракеттери Кыргызпатенттин алдындагы мамлекеттик интеллектуалдык менчик фонду менен тыгыз кызматташуу иретинде  университетте жүргүзүлүп жаткан иш чаралар 2017-жылдын мисалында төмөндөгү таблицада берилди.

ТИКБ  Берилген консультациялар 

(бирдик)

Салттуу билимдер боюнча берилген консульта-циялар

(бирдик)

Жүргүзүл-гөн патенттик издөөлөр

(бирдик)

Товардык белгилер боюнча кайрылуулар (бирдик) Автордук укук боюнча кайрылуулар (бирдик) Семинар, тегерек столдор

(бирдик)

 

 

Жалпы

саны

(бирдик)

1 ОшМУ 42 119 8 32 8 209

Кыргызпатенттин алдындагы мамлекеттик интеллектуалдык менчик фонду  менен Эстониянын интеллектуалдык менчик жана технологияларды өткөрүү борбору  тарабынан өткөрүлгөн  семинарга катышуудан алынган тажрыйбалар ОшМУнун структур

алык бөлүмдөрүндө  кеңири талкууланды. Тиешелүү иш-чаралар иштелип чыкты, илим-изилдөө иштерин, ойлоп табууларды жайылт

уу, инновацияларды  активдештирүү максатында ОшМУда ар жылы  эл аралык, республикалык, регионалдык деңгээлдерде бизнес-

коомчулуктары,  мамлекеттик уюмдар, ишканалар, эл аралык уюмдардын катышуусу менен инновациялык иш-аракеттерди активдештирүү   үчүн тынымсыз  конференциялар, симпозиум, семинарлар , тегерек столдор өткөрүлүп турат.

Ошондой эле бардык факультеттерде тиешелүү график боюнча жаш окумуштуулар, аспиранттар, магистранттар  менен  илим изилдөөдө тандалган багыты боюнча атайын акысыз жана акылуу интернет булактарынан патенттик изилдөө жүргүзүү боюнча тегерек столдор, жолугушуулар, семинарлар өткөрүлүп  турат. 

 Бүгүнкү күндө Кыргызпатент интеллектуалдык менчик жаатындагы көп тараптуу эл аралык келишимдердин катышуучусу. Бул тарапта жасалган алгылыктуу иштер, аларды аткаруу, эл аралык деңгээлде автордук укуктук ченемдерди сактоо, биздин ойлоп табуучулардын, инновациялардын интеллектуалдык менчикке болгон укуктары дүйнөлүк деңгээлде иш жүзүндө корголуп, алардын коммерциалаштыруу боюнча иш аракеттери активдүү жүргүзүлсө экономикалык өсүүгө шарт түзүлүп, өнүгүүгө ишенимдүүлүк пайда болот деген ойдомун.

Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып аталган фонддун университет менен түзүлгөн борборунун (ТИКБ) координатору, эки жолку стипендианты (2015, 2017-жж.) жана Кыргызпатенттин Грамотасынын (2016-жыл) ээси катары Кыргызпатенттин  жана мамлекеттик интеллектуалдык менчик фондунун 20 жылдык мааракеси менен жалпы жамаатын, ардагерлерди, ак ниет кызматкерлерди, эксперттерди кызуу куттуктап жүргүзүп жаткан иштерине ийгиликтерди каалайм.  

Ал эми биз сиздер менен болгон кызматташууну дагы да активдүүрөөк, ынанымдуурак жүргүзүүгө аракет кылып ЖОЖ менен Кыргызпатенттин ортосунда бекем достук, кызматташуу көпүрөсүн түзүүгө бар күчүбүздү жумшоого аракетибизди уланта беребиз.

Т. Жумабаева, б.и.д., профессор

ОшМУнун магистратура жана PhD

докторантура бөлүмүнүн башчысы,

ТИКБнын координатору

Печать