Search:

,;,ll,l;,l;,l,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ КЫРГЫЗПАТЕНТЕ / Новости  / Ойлоп табуучулар Кеңешинин президиумунун кезектеги отурумунда

Ойлоп табуучулар Кеңешинин президиумунун кезектеги отурумунда

 

2019-жылдын 29-январында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында (Кыргызпатент) Ойлоп табуучулар Кеңешинин президиумунун кезектеги отуруму болуп өттү.

Кыргызпатенттин алдындагы Ойлоп табуучулар Кеңешинин президиуму жаңыртылган курамда 18 адамга бекитилип, ага республикабыздын бардык аймактарындагы илимдин көрүнүктүү ишмерлери жана профессорлору кирди.

Отурумдун күн тартибине ылайык, катышуучулар Интеллектуалдык менчиктин  Бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) “Ойлоп табуучулугу үчүн” номинациясы боюнча алтын медалына жана Евразия патенттик уюмунун (ЕАПУ) “Ойлоп табуучулук жана патенттик ишке салым кошкондугу үчүн” В. И. Блинниковдун Алтын медалына талапкерлерди сунуштоо жөнүндөгү маселени карашты.

ИМБДУнун сыйлыгына сунуштоо үчүн талапкерлерди кароодо Кеңештин мүчөлөрүнүн көпчүлүгү “бардыгына каршы” деген добушту беришти. Мында Кеңештин мүчөлөрү сыйлыктын чыныгы баалуулугун жоготуп коюудан качуу үчүн  ага татыктуунун татыктуусун алдын ала тандоо керектигин белгилешти. 2001-2018-жылдардын аралыгында ИМБДУнун сыйлыктарына өлкөбүздүн экономикасына, илимий-техникасына, маданий жана коомдук өнүгүүсүнө зор салым кошкондугу үчүн 28 ата мекендик ойлоп табуучу ээ болгон.

ЕАПУнун В. И. Блинников атындагы сыйлыгына көрсөтүү үчүн талапкерлерди кароодо Кеңештин мүчөлөрүнүн басымдуусу ойлоп табуучу Ы. Осмоновго добуш беришти. Ы. Осмонов айыл чарба тармагындагы электрификация, өндүрүш процессиндеги механизациялаштыруу жана  автоматташтыруу боюнча адис болуп эсептелет. Анын ойлоп табуулары жаңы технологиялардын  негизин түзгөн  терең фундаменталдык-прикладдык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы катары саналат.

Маалымат үчүн: 2006-2018-жылдар аралыгында ЕАПУнун В. И. Блинников атындагы алтын медалы менен патенттик иш жана ойлоп табуучулук ишмердүүлүгүн түзүүгө жана өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн 17 ойлоп табуучу сыйланган.

Печать