Search:

,;,ll,l;,l;,l,

(Русский) ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

КӨҢҮЛ БУРГУЛА, конкурс!

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАР МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ  (КЫРГЫЗПАТЕНТ) МЫКТЫ СОЦИАЛДЫК ПЛАКАТТАРДЫ ЖАсоого конкурс ЖАРЫЯЛАЙТ

Конкурс төмөнкү багыттар боюнча жүргүзүлөт:

– “Контрафактка жол жок!”;

– “Контрафакт: эскертилдиң – демек, куралдандың”;

– «Каракчылыкты токтот!»;

– “Жасалмадан этият бол”;

– “Жаштар өнүккөн бизнес үчүн!”.

Технологиянын өнүгүүсү менен интеллектуалдык менчик укуктарын бузуу бир кыйла олуттуу көлөмгө ээ болууда. Азыр чыгармачылыктын кайсы болбосун жемишин көчүрүп алып, аны авторго билдирбей жайылтып жиберүү бир кыйла жеңил. Айрымдар муну пайда көрүү үчүн, башкалар принципиалдуу максатта интеллектуалдык менчикти тааныбай, жасашат. Плакаттын тили коомдук турмушта интеллектуалдык менчиктин ролу, мааниси жана интеллектуалдык менчик объектилерин жаратуучулардын укуктарын сактоонун маанилүүлүгү жөнүндө түшүндүрүшү керек.

Конкурстун шарттарына ылайык керектүү документтерди берген 18 жаштан тартып андан жогорку жаштагылар, Кыргыз Республикасынын жарандары Конкурска катыша алат. Ар бир конкурстук эмгекке белгиленген үлгүдөгү өтүнмө тиркелиши керек (www.patent.kg сайтына жарыяланган). Өтүнмө конкурска катышуучулардын тизмесине эмгекти киргизүү үчүн керектүү документ болуп саналат.

Эмгекке техникалык талаптар:

Эмгек кагаз түрүндө (А3 форматындагы плакат) жана CD-дискте электрондук түрдө берилет.

ар бир тема боюнча конкурстун жеңүүчүлөрү баалуу белектер жана дипломдор менен сыйланат

Өтүнмөлөр жана конкурстун материалдары (конвертке “Мыкты плакат конкурсуна” белгиси менен) 2019-жылдын 1-мартынан тартып 15-апрелине чейин Бишкек ш. Москва көч., 62 дареги боюнча Кыргызпатентке жөнөтүлөт.

Конкурска келген бардык материалдар кайтарылып берилбейт жана рецензияланбайт.

Конкурстун жыйынтыгы www.patent.kg сайтына жайгаштырылат. Маалымат телефону: 68-00-86.

Сынактын жобосу

Печать