Search:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ КЫРГЫЗПАТЕНТЕ / Новости  / Кыргызпатент алдындагы мамлекеттик патенттик-техникалык китепкананын базасында Технологияларды жана инновацияларды колдоо борбору ачылды

Кыргызпатент алдындагы мамлекеттик патенттик-техникалык китепкананын базасында Технологияларды жана инновацияларды колдоо борбору ачылды

         2019-жылдын 12-апрелинде Кыргызпатент алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборун түзүү (мындан ары – ТИКБ) жөнүндөгү макулдашуунун алкагында мамлекеттик-техникалык китепкананын базасында кезектеги 26-ТИКБны ачты. Анын негизги милдети ойлоп табуучуларга жана инноваторлорго ар тараптан маалыматтык, кеп-кеңеш жана усулдук колдоо көрсөтүү болуп эсептелет. 

Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргызпатенттин эксперти А. Казакбаева  PatSearch маалыматтык-патенттик издөө системасын жеткиликтүү кылууну камсыздоо жөнүндө Кыргызпатент менен Роспатенттин ортосундагы макулдашуунун жыйынтыгы туурасында кенен маалымат берип кетти.  Эксперт өзүнүн сөзүндө PatSearch системасын жеткиликтүү кылууда окумуштуулар, ойлоп табуучуларга профессионалдык маалыматтык издөөнү өз алдынча жүргүзүүсүнө жакшы мүмкүнчүлүк түзөрүн билдирди.

         Баса белгилей кетчү нерсе, бул PatSearch маалыматтык-патенттик система РСТ, КМШ өлкөлөрүндөгү, БДИМУ, ЕПВ, ARIPO, OAPI уюмдарындагы  пайдалуу модел жана ойлоп табууларды коргогон документтерди издөөнү иш жүзүнө ашырат. Ошондой эле сырткы булактар аркылуу патенттик эмес адабияттарды издөөнү, анын ичинен европалык биоинформатика институтунун (European Bioinformatics Institute) сайтынан генетикалык тизмектерди издөөнү дагы камтыйт.   

Ошондой эле, ТИКБынын ишмердүүлүгү жана патенттик маалыматарды издөө боюнча интернет ресурстары  жөнүндө презентациялар көрсөтүлдү.

Иш-чаранын алкагында Кыргызпатенттин базасында квалификациясын жогорулатуу үчүн “Интеллектуалдык менчик объектилерин укуктук коргоо: теория жана практика” аталышындагы окуу курсун ийгиликтүү аяктаган Бишкек шаарынын ТИКБнын координаторлоруна сертификат тапшырылды.

ТИКБнын ачылышына ойлоп табуучулар, Бишкек шаарындагы китепканалардын өкүлдөрү, ТИКБнын координаторлору жана жогорку окуу жайлардын студенттери катышты.

Маалымат үчүн:

Кыргызпатентке караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондусу  Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмунун колдоосу менен Кыргыз Республикасында ачылган  ТИКБнын тармактарынын ишмердүүлүгүнүн координатору болуп эсептелинет.

ТИКБ тармагын түзүүнүн максаты – Интеллектуалдык менчик жаатындагы маалымат базаларын жеткиликтүү кылууну камсыздоо, патенттик жана патенттик эмес маалыматтарды колдонуунун натыйжалуулугун арттыруу, аймактык деңгээлде патенттик укук чөйрөсүндөгү билимдерди жайылтуу болуп эсептелет.    

 

Борборлор интеллектуалдык менчик жаатындагы эл аралык маалыматтык ресурстарга болгон акысыз мүмкүнчүлүктөрдү жүзөгө ашырышат.

Азыркы күндө көптөгөн регионалдык ТИКБларда дүйнөлүк, регионалдык жана улуттук патенттик документациялык фонддорго болгон мүмкүнчүлүктү камсыздаган Евразия патенттик-маалыматтык системасына (ЕАПТИС) кирүүнүн толук  мүмкүнчүлүгү бар. ЕАПТИСтин орус тилдүү фондунда Евразия патенттик ведомствосунан, Россия, Евразия аймагындагы, анын ичинде Евразия патенттик конвенциясынын документациялары көрсөтүлгөн. 

Борборлор өзүнө жүктөлгөн милдеттерди ишке ашыруу үчүн төмөнкү милдеттерди аткарат:

  • патенттик маалыматтар ресурстарына болгон мүмкүнчүлүктү камсыздайт жана маалыматтык базаларда издөөнү жүргүзүүнү окутат;
  • интеллектуалдык менчиктин маселелери боюнча конференция, семинар жана башка иш-чараларды өткөрөт;
  • интеллектуалдык менчик жаатындагы мыйзамдар боюнча маалымат берүү кызматын көрсөтөт.

Борборлордо илимий бирикмелердин өкүлдөрү, ойлоп табуучулар, студенттер өндүрүштүк менчик объектилерин каттоого арызды толтуруу, товардык белгилерди каттоого арыз берүү, технологияларды өнүктүрүү жана  инновацияларды илгерилетүүгө байланыштуу техникалык жана патенттик маалыматтарды алышат. 

Печать