Search:

,;,ll,l;,l;,l,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ КЫРГЫЗПАТЕНТЕ / Новости  / Робототехника – инженердик-техникалык кесиптин башаты

Робототехника – инженердик-техникалык кесиптин башаты

Кыргыз Республикасынын Президентинин аймактарды өнүктүрүү жана
санариптештирүү жылы жѳнүндѳгү Жарлыгына ылайык жана аймактардагы
техникалык-чыгармачылык ийримдерге колдоо көрсөтүү максатында Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана
инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) алдындагы
Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду “Робоскай” ЖЧКсы жана
“Технолэнд” билим берүү жана спорттук робототехника республикалык
федерациясы менен кызматташуу боюнча меморандумга эки тараптуу кол
коюшту.
Бул меморандумдун алкагында жаратмандардын жаңы муунун
калыптандырууда робототехникалык ийримдердин өсүп-өнүгүшүнө колдоо
көрсөтүү жана ийрим жетекчилерине акысыз окуу курстарын өткөзүп туруу
баса белгиленди.
Айта кетчү жагдай, Кыргызпатент алыскы аймактардагы мектеп
окуучуларынын ар тараптуу өнөр-шыгын ойготуп, инженердик-техникалык
кесипке багытоонун үстүндө иштеп, ал боюнча бир катар долбоорду жазган.
Ал долбоорлордун бири Түркиянын кызматташуу жана өнүктүрүү боюнча
башкармалыгынын (ТИКА) Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн колдоо тапкан.
Жакында республиканын алыскы райондорундагы балдар
борборлоруна ТИКА тарабынан бѳлүнгѳн заманбап техникалык
жабдууларды салтанаттуу түрдө тапшыруу аземи күтүлүүдө. Ушуга
байланыштуу Кыргызпатенттин демилгеси менен 2-6-сентябрь күндөрү
ачыла турган аймактардагы робототехника ийримдеринин жетекчилери үчүн
“Технолэнд” робототехника федерациясынын адистери атайын семинар-
тренинг өткѳрөт.

Печать