Search:

,;,ll,l;,l;,l,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ КЫРГЫЗПАТЕНТЕ / Новости  / Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмунун (БДИМУ) Алтын медалын жана/же сыйлыгын, ошондой эле ЕАПУнун В.И.Блинников атындагы Алтын медалын ыйгарууга сунуштарды кабыл алуу жөнүндө жарыя!

Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмунун (БДИМУ) Алтын медалын жана/же сыйлыгын, ошондой эле ЕАПУнун В.И.Блинников атындагы Алтын медалын ыйгарууга сунуштарды кабыл алуу жөнүндө жарыя!

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) алдындагы Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду ойлоп табуучулук, чыгармачылык жана инновациялык ишмердүүлүккө өбөлгө түзүү, ошондой эле ойлоп табуучулардын эмгегин таануу максатында төмөнкү сыйлыктарды ыйгарууга талапкерлердин сунуштарын кабыл алат:

  1. БДИМУнун (ВОИС) Алтын медалы жана/же сыйлыгы

Тагыраак:  http://www.wipo.int/ip-outreach/ru/awards/

 

  1. ЕАПУнун В.И.Блинников атындагы Алтын медалы

Тагыраак: http://www.eapo.org/ru/documents/norm/polog_medal_txt.html

 

Талапкерлерди БДИМУнун Алтын медалдын жана/же сыйлыгынын, ошондой эле ЕАПУнун В.И.Блинников атындагы Алтын медалдын талапкерлигине көрсөтүү укугу Кыргыз Республикасынын министрликтерине, ведомстволоруна, илимий жана илим-изилдөө мекемелерине, илимий-техникалык коомдоруна жана коомдук уюмдарына берилет (мындан ары – Уюмдарга).

Уюмдар сыйлыктардын талапкерлигине бир Талапкерди гана көрсөтүү укугуна ээ.

Талапкерлерди көрсөткөн уюмдардын жетекчисинин колу, мөөрү, күбөлөндүргөн бланкка номинацияны көрсөтүү менен кагаз жүзүндө жана  анын электрондук түрүн сунуштайт. Сунушка Окумуштуулар Кеңешинин протоколунун же жалпы эмгек жамаатынын жыйынынын көчүрмөсү тиркелет.

Кыргызпатенттин Коллегиясынын 2019-жылдын 17-майында № 22 токтому менен бекитилген Сыйлыктарды ыйгарууга талапкерлерди көрсөтүү тартибинин 10, 15 жана 16-пункттарына ылайык:

  1. Ойлоп табуучулар Кеңешинин Президиумунун отурумунда сунуштар 2 (экиден) кем эмес учурда гана каралат;
  2. В. И. Блинников атындагы Алтын медалынын ээси БДИМУнун Алтын медалына жана/же сыйлыгына 3(үч) жылдан кийин гана талапкер болууга укуктуу;

Ошондой эле, ИМБДУнун Алтын медалын жана/же сыйлыгын алган талапкер ЕАПУнун Алтын медалын ыйгарууга өзүнүн талапкерлигин үч жылдан эрте эмес убакытта көрсөтүүгө укуктуу.

  1. Ойлоп табуучулар Кеңешинин Президиумунун мүчөлөрү жогоруда аталган сыйлыктарга талапкер болууга укугу жок.

Тагыраак:http://patent.kg/sample-page-5-4/sample-page-2-2/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

 

Сунуштар 2019-жылдын 1-ноябрына чейин кабыл алынат.

Документтер төмөндөгү дарек боюнча кабыл алынат:

720021 Бишкек шаары, Москва көчөсү, 62

Сурап билүү телефону: 0312 68 04 71, моб.: 0777 989808 Исманова Урмат

e-mail: urmat.ismanova@patent.kg,

www.fund.patent.kg

 

Печать