Search:

,;,ll,l;,l;,l,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ КЫРГЫЗПАТЕНТЕ / Новости  / Чүй областтык китепкананын базасынды кезектеги ТИКБ ачылды

Чүй областтык китепкананын базасынды кезектеги ТИКБ ачылды

     

2019-жылдын 20-ноябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) Чүй областык китепкананын базасында кезектеги 25-Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборун (ТИКБ) ачты. Анын негизги милдети – ойлоп табуучуларга жана жаратмандарга ар тараптан маалыматтык, усулдук колдоо көрсөтүү, кеңеш берүү болуп эсептелет. Ошондой эле региондогу колдонуучулардын интеллектуалдык дараметин жогорулатуу жана инновациялык жигердүүлүктүн өсүшүнө көмөктөшүүгө багытталган.

ТИКБнын ачылышында Кыргызпатенттин алдындагы Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондусу жана Чүй областык китепканасы Кызматташуу боюнча Макулдашууга кол койду. Иш-чаранын жүрүшүндө дүйнөлүк, региондук жана улуттук патенттик документациялык фонддорго болгон мүмкүнчүлүктү камсыздаган Евразия патенттик-маалыматтык системасына (ЕАПАТИС) кирүүгө ачкыч (логин жана пароль) берилди.

Мындан сырткары Кыргызпатенттин кызматкерлери тарабынан Кыргыз Республикасында ТИКБ тармагынын ишмердүүлүгү жана интеллектуалдык менчик системасы жөнүндө маалыматтар, ошондой эле, патенттик маалыматтарды издөө боюнча Интернет-ресурстарды жана Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) академиясынын аралыктан окуу курстары жөнүндө презентациялар өтүлдү.

Белгилүү болгондой, Чүй областык китепканасы областагы 210 райондук, шаардык, айылдык китепканалардын ишин жүзөгө ашырып, китепканалардын фондун толуктайт, калктын бардык катмарынын категориясын китепкана-библиографиялык тейлөөнү, маалымдама-библиографиялык издөөнү, тематикалык маалымкаттарды жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү ишке ашырат.

Маалымат үчүн:

Кыргызпатентке караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду ИМБДУнун колдоосу менен Кыргыз Республикасында ачылган ТИКБнын тармактарынын ишмердүүлүгүнүн координатору болуп эсептелет.

ТИКБ тармагын түзүүнүн максаты – Интеллектуалдык менчик жаатындагы маалымат базаларын жеткиликтүү кылууну камсыздоо, патенттик жана патенттик эмес маалыматтарды колдонуунун натыйжалуулугун арттыруу, аймактык деңгээлде патенттик укук чөйрөсүндөгү билимдерди жайылтуу болуп саналат.

Борборлор интеллектуалдык менчик жаатындагы эл аралык маалыматтык ресурстарга болгон акысыз мүмкүнчүлүктөрдү жүзөгө ашырышат.

Азыркы күндө көптөгөн регионалдык ТИКБларда дүйнөлүк, регионалдык жана улуттук патенттик документациялык фонддорго болгон мүмкүнчүлүктү камсыздаган Евразия патенттик-маалыматтык системасына (ЕАПТИС) кирүүнүн толук мүмкүнчүлүгү бар. ЕАПТИСтин орус тилдүү фондунда Евразия патенттик ведомствосунан, Россия, Евразия аймагындагы, анын ичинде Евразия патенттик конвенциясынын документациялары көрсөтүлгөн.
Борборлор өзүнө жүктөлгөн милдеттерди ишке ашыруу үчүн төмөнкү милдеттерди аткарат:

– патенттик маалыматтар ресурстарына болгон мүмкүнчүлүктү камсыздайт жана маалыматтык базаларда издөөнү жүргүзүүнү окутат;

– интеллектуалдык менчиктин маселелери боюнча конференция, семинар жана башка иш-чараларды өткөрөт;

– интеллектуалдык менчик жаатындагы мыйзамдар боюнча маалымат берүү кызматын көрсөтөт.

Борборлордо илимий бирикмелердин өкүлдөрү, ойлоп табуучулар, студенттер өндүрүштүк менчик объектилерин каттоого арызды толтуруу, товардык белгилерди каттоого арыз берүү, технологияларды өнүктүрүү жана инновацияларды илгерилетүүгө байланыштуу техникалык жана патенттик маалыматтарды алышат.

Печать