Search:

,;,ll,l;,l;,l,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ КЫРГЫЗПАТЕНТЕ / Новости  / Т. Сатылганов атындагы Ош областтык китепканасынын  базасында   Технологияларды жана инновацияларды колдоо борбору ачылды

Т. Сатылганов атындагы Ош областтык китепканасынын  базасында   Технологияларды жана инновацияларды колдоо борбору ачылды

Т. Сатылганов атындагы Ош областтык китепканасынын  базасында   Технологияларды жана инновацияларды колдоо борбору ачылды

         2020-жылдын  20-ноябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент), ойлоп табуучуларга жана рационализаторлорго ар тараптуу маалымат берүү, консультациялык жана усулдук колдоо көрсөтүү максатында Т. Сатылганов атындагы Ош областтык китепканасынын базасында  кезектеги 24-Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборун (ТИКБ) ачты.

         Кыргызпатентке караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду менен Т. Сатылганов атындагы Ош областтык китепканасынын ортосунда кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө макулдашууга  кол коюлду. Иш- чаранын алкагында, китепкананын базасында интеллектуалдык бурч ачууга Кыргызпатенттин китептери тапшырылды. Ошондой эле, азыркы күндө ТИКБны дүйнөлүк, регионалдык жана улуттук патенттик документациялык фонддорго болгон мүмкүнчүлүктү камсыздаган Евразия патенттик-маалыматтык системасына (ЕАПАТИС) толук кирүү үчүн ачкычтар (логин жана пароль) тапшырылды.

         Белгилүү болгондой, Ош областтык китепканасы 1 миллиондон  ашуун маалымат ташуучулардын бирдиктерин түзөт, анын ичинен 823 миң. 872 экз. 1959-жылдан бери толукталып келе жаткан патенттик документтер. 1999-жылы  интеллектуалдык багыттагы аудиторияны максаттуу тейлөө үчүн патенттик-техникалык тейлөө сектору түзүлүп, кийин бөлүм болгон.

         Китепкана аймактык,  райондук, шаардык, айылдык китепканалардын ишин жүргүзөт жана координациялайт, китепкана фондун  толуктайт, калктын бардык катмарына китепкана жана библиографиялык кызмат көргөзөт. Ошондой эле, маалыматтык-библиографиялык издөө, тематикалык маалымдамалар жана консультациялык кызматтарды жүзөгө ашырат.

 24-ТИКБнын ачылышы бул аймактагы интеллектуалдык  деңгээлдин жана инновациялык активдүүлүктүн өсүшүнө көмөктөшүүгө багытталган.

 

Маалымат үчүн:

ТИКБ тармагын түзүүнүн максаты – Интеллектуалдык менчик жаатындагы маалымат базаларын жеткиликтүү кылууну камсыздоо, патенттик жана патенттик эмес маалыматтарды колдонуунун натыйжалуулугун арттыруу, аймактык деңгээлде патенттик укук чөйрөсүндөгү билимдерди жайылтуу болуп эсептелет.

Борборлор интеллектуалдык менчик жаатындагы эл аралык маалыматтык ресурстарга болгон акысыз мүмкүнчүлүктөрдү жүзөгө ашырышат.

Азыркы күндө көптөгөн регионалдык ТИКБларда дүйнөлүк, регионалдык жана улуттук патенттик документациялык фонддорго болгон мүмкүнчүлүктү камсыздаган Евразия патенттик-маалыматтык системасына (ЕАПАТИС) кирүүнүн толук  мүмкүнчүлүгү бар. ЕАПАТИСтин орус тилдүү фондунда Евразия патенттик ведомствосунан, Россия, Евразия аймагындагы, анын ичинде Евразия патенттик конвенциясынын документациялары көрсөтүлгөн. 

Борборлор өзүнө жүктөлгөн милдеттерди ишке ашыруу үчүн төмөнкү милдеттерди аткарат:

  • патенттик маалыматтар ресурстарына болгон мүмкүнчүлүктү камсыздайт жана маалыматтык базаларда издөөнү жүргүзүүнү окутат;
  • интеллектуалдык менчиктин маселелери боюнча конференция, семинар жана башка иш-чараларды өткөрөт;
  • интеллектуалдык менчик жаатындагы мыйзамдар боюнча маалымат берүү кызматын көрсөтөт.

Борборлордо илимий бирикмелердин өкүлдөрү, ойлоп табуучулар, студенттер өндүрүштүк менчик объектилерин каттоого арызды толтуруу, товардык белгилерди каттоого арыз берүү, технологияларды өнүктүрүү жана  инновацияларды илгерилетүүгө байланыштуу техникалык жана патенттик маалыматтарды алышат. 

 

 

Печать