Search:

  2019-жылдын 29-январында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында (Кыргызпатент) Ойлоп табуучулар Кеңешинин президиумунун кезектеги отуруму болуп өттү. Кыргызпатенттин алдындагы Ойлоп табуучулар Кеңешинин президиуму жаңыртылган курамда 18 адамга бекитилип, ага республикабыздын бардык аймактарындагы илимдин көрүнүктүү ишмерлери жана профессорлору кирди. Отурумдун күн тартибине ылайык, катышуучулар Интеллектуалдык менчиктин  Бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) “Ойлоп табуучулугу үчүн” номинациясы...

Акысыз робототехника ийрими ачылат   Кыргыз Республикасынын Президентинин «Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы» жөнүндө Жарлыгына ылайык, 2019-жылдын 1-февралында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) патентик-техникалык китепкананын базасында өспүрүмдөр үчүн акысыз робототехника ийримин ачмакчы. Максаты – окуучулардын техникалык чыгармачылыкка кызыгуусун жогорулатуу, техникалык чыгармачылык борборлордун жетекчилеринин санариптик сабаттуулугун арттыруу, кошумча билим берүүчү уюмдардын окутуу...

Россия мамлекеттик интеллектуалдык менчик академиясы 2019-жылдын 30-апрелине чейин интеллектуалдык менчик боюнча Эл аралык олимпиада өткөрүүдө. Олимпиадага 14-18 жаштагы  Көз карандысыз  мамлекеттеринин шериктештиги (КМШ), Россия Федерациясынын, Балтия, Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн экономиканы, интеллектуалдык менчиктин укугун коргоого, аны башкарууга жана өнүктүрүүгө кызыккан мектеп окуучулары катыша алат. Жеңүүчүлөргө сертификаттар тапшырылып, Россия мамлекеттик интеллектуалдык менчик академиясына акысыз окууга жолдомо берилет. Мындан сырткары мамлекетибиздин...

Евразийская патентная универсиада «Взгляд в будущее» (далее – универсиада) проводится в целях поддержки одаренной молодежи и повышения ее интереса к вопросам интеллектуальной собственности. Универсиада проводится в период с 1 января по 9 сентября 2019 года. К участию в универсиаде приглашаются учащиеся образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего, среднего профессионального, высшего образования, а также иные заинтересованные лица в...

11-декабрда, Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн утурлай,   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы (Кыргызпатент) Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду  20 жылдык ишмердүүлүгүн жыйынтыктоо максатында К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинде конференция өткөздү. Салтанаттуу жыйынды Кыргызпатенттин төрайымы Д. Молдошева ачып: “20 жыл ичинде Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду авторлорго, ойлоп табуучуларга, окумуштууларга, маданият жана искусство...

В рамках 20-летия образования Государственного фонда интеллектуальной собственности при Кыргызпатенте и 90-летия Ч. Айтматова!   ЭКОНОМИКА   И  ИЗОБРЕТАТЕЛЬ       Основой для развития экономики любой страны является развитие науки и техники.     Неоспоримым и всем известным является утверждение о том, что одним из основных двигателей научно-технического прогресса любого государства является изобретатель.      Основная задача изобретателя - предложить технологию, технику и других...

Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун 20 жылдыгынын жана Ч. Айтматовдун 90 жылдыгынын алкагында!   Инновациялык ишмердүүлүк коомдун өнүгүү булагы   Ар бир мамлекеттин өсүп өнүгүүсүндө коомдун интеллигенция катмарынын эмгек ишмердүүлүгү негизги ролду ойнойт. Калктын калың катмарынын жашоосун жакшыртууда интеллектуалдык менчикти туура пайдалана билүү жана инновациялык ишмердүүлүктү өнүктүрүү өтө чоң мааниге ээ. 2017-жылдын 8-февралында Өкмөттүн №79 токтому менен бекитилген Кыргыз республикасынын илимий-инновациялык...

Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун 20 жылдыгынын жана Ч. Айтматовдун 90 жылдыгынын алкагында!       “Жетинин бири кыдыр” же “Жети жаш автор” Адабиятты  искусствонун сөз өнөрү менен ишке ачуучу, дүйнөнү образдуу чагылдырууга негизделген түрү деп билебиз. Адаб ият коомдо агартуучулук милдетти аткарат. Көркөм сөз өнөрү жаралыш өзгөчөлүгүнө жараша негизги эки чоң бөлүктөн турат: 1) элдик оозеки чыгармачылык, башкача айтканда фольклор; 2)...