Search:

,;,ll,l;,l;,l,

11 мая 2017 года в Международном Университете г. Джалал-Абад состоялось открытие Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), целью которого является упрощение доступа к знаниям и повышения эффективности использования патентной и непатентной информации, распространения знаний в области патентного права на региональном уровне. С приветственным словом выступили 1-ый проректор Международного Университета (МУ), канд.пед.наук, проф. Т.Омошев и Исполнительный директор...

2017-жылдын 30-мартында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду “Жарандык агартуу” коомдук фонду, JICA менен биргеликте “Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарба продукцияларын өстүрүүнүн инновациялык технологиялары. Япон тажрыйбасы” темасындагы тегерек стол өткөрүштү. Иш-чараны өткөрүү максаты органикалык айыл чарба продукцияларын өстүрүүдө инновациялык технологияларды өнүктүрүү, келечекте Кыргызстанда экологиялык айыл чарбаны өнүктүрүү...

    2017-жылдын 23-мартында Кыргызпатентке караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду Эстон интеллектуалдык менчик жана трансфер технологиялар борбору  менен бирге Ош шаарында Ош мамлекеттик университетинин (ОшМУ) базасындагы Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунда (ТИКБ) “Ойлоп табуу ишмердүүлүгүн активдештирүүдө ТИКБнын ролу” аттуу семинарын уюштурушту. Иш-чараны өткөрүү максаты Эстон интеллектуалдык менчик жана трансфер технологиялар борбору менен Кыргыз Республикасынын түштүк регионунун Технологияларды жана...