Search:

Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун 20 жылдыгынын жана Ч. Айтматовдун 90 жылдыгынын алкагында! [caption id="attachment_19466" align="alignright" width="216"] Мамфонддун 2009-2011-жж. директору[/caption]       ЧЫГАРМАЧЫЛ ЖАШТАРГА КАМКОРДУК Кыргызпатенттин тутумуна кызматка келгенге дейре мен чейрек кылымга тете убакыт Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар Союзунда иштегендиктен, чыгармачылык жаштардын абалын  эң жакшы биле тургамын. Анын үстүнө, эсил кайран СССР бир күндө урап, мурдагы улуу биримдиктин убагында «эрке...

Чынгыз Айтматов, Манас жана «Алиппе» Бир ирет казак туугандар менен бирге отуруп маектешип калдык. Ошондо казак жигит айтып отурбайбы: «Биз, казактар генийинен айрылган элбиз. Мукабыз– (ал Мухтар Ауэзовду айтып жатат-Р.С.) биздин генийибыз эле. Анын баркын ажыраган соң билгенбиз. А силер генийиңер Чыңгыз Айтматов менен бирге жашап жүрөсүңөр. Силер кандай бактылуу элсиңер!»–деп. Мен ошол сөздөрдү угуп отуруп, анын...

Өспүрүмдөрдүн илимий техникалык ой жүгүртүү       процесси – өнүгүү жолунда Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзаманын 17-18-беренелеринин негизинде мектептен тышкаркы билим берүүнү ишке ашыруу максатында  өспүрумдөрдүн бош убактыларын туура пайдалануу, интеллектуалдык жөндөмдөрүн максималдуу өнүктүрүү негизги тапшырма катары белгиленген. Алардын илимий-техникалык, чыгармачылык ой жүгүртүүсүн, изденүүчүлүк,  ойлоп табуучулук ишмердүүлүктөрүн өнүктүрүү бүгүнкү күндө  мектептен тышкаркы кошумча билим берүү мекемелеринин негизги максаты...

Кыргызпатенттин алдындагы Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду ойлоп табуучулук, чыгармачылык жана инновациялык ишмердүүлүккө өбөлгө түзүү, ошондой эле ойлоп табуучулардын эмгегин таануу максатында төмөнкү сыйлыктарды ыйгарууга талапкерлердин сунуштарын кабыл алат: БДИМУнун (ВОИС) Алтын медалы Тагыраак:  http://www.wipo.int/ip-outreach/ru/awards/  ЕАПУнун В.И.Блинников атындагы Алтын медалы Тагыраак: http://www.eapo.org/ru/documents/norm/polog_medal_txt.html Талапкерлерди көрсөткөн уюмдардын жетекчисинин колу, мөөрү, күбөлөндүргөн бланкка номинацияны көрсөтүү менен кагаз жүзүндө жана  анын электрондук түрүн сунуштайт. Сунушка Окумуштуулар...