Search:

,;,ll,l;,l;,l,

Бир таштап көргөн кадам кийинки үмүттүн шооласын тартуулайт. Жаңы үмүт жаңы кыялдарды, изги ой, максаттарды ишке ашырууга өбөлгө түзөт. Дал ошондой, келечектен ишеним арткан жаш муундарга арнап, Кыргызпатент «Келечек жаратманы» жогорку класстын окуучулары үчүн интеллектуалдык менчик боюнча республикалык олимпиаданы экинчи ирет өткөрүп жатат. Тагыраак айтканда, алгач жер-жерлерде олимпиаданын 1-туру өткөрүлүп, андан жогорку упайды алган 130...

Стартует Евразийская патентная универсиада «Взгляд в будущее» 12.10.2020 Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) объявляет о проведении Евразийской патентной универсиады «Взгляд в будущее», посвященной 25-летию Евразийской патентной организации. К участию в универсиаде приглашаются учащиеся образовательных организаций и иные заинтересованные лица в возрасте от 18 до 25 лет включительно (вторая возрастная категория). Универсиада проводится в виде конкурса творческих работ (работ, в которых...

Кыргызпатент профинансирует патентные разработки, направленные на борьбу с COVID-19. В соответствии с Положением о стимулировании изобретательской и творческой деятельности в Кыргызской Республике, финансовая помощь предоставляется в размере до 200 000 (двести тысяч) сомов на одного заявителя на безвозмездной основе, для целей: 1) патентования объектов промышленной собственности, в том числе за рубежом, в размере соответствующих пошлин, установленных Правительством...

Кыргызпатенттин жамааты техника илимдеринин доктору, профессор, Эл аралык жана Кыргыз Республикасынын Инженердик академиясынын академиги, Кыргызпатенттин алдындагы Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун башкармалыгынын мүчөсү - Абдраимов Эмил Самудиновичти  50 жаш мааракеси жана илимий эмгек илимий уюштуруу ишмердүүлүгүнүн 30 жылдык мааракеси менен куттуктайт! Жаш болсо да өзүнүн эмгек жолунда көптөгөн пайдалуу иштерди жасады. Анын илимий изилдөөлөрү энергетика тармагы үчүн,...

ПУТЬ ОТ ИДЕИ ДО УСПЕШНОГО БИЗНЕСА! В целях развития инновационной деятельности в стране, стимулирования и развития стартап-экосистемы, инновационного предпринимательства в Кыргызской Республике, Кыргызпатент объявляет конкурс среди учебных заведений высшего, среднего и начального профессионального образования Кыргызской  Республики для внедрения на их базе практики работы  стартап-акселераторов и бизнес-инкубаторов   В отобранных учебных заведениях Кыргызской Республики планируется реализация программы подготовки и поддержки...

Бүгүн, 29-октябрда Кыргыз Республикасындагы технологияларды жана инновацияларды колдоо борборлорунун (ТИКБ) I Съездинин алкагында Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) Алтын медалын жана Евразия патенттик уюмунун (ЕАПУ) В. И. Блинников атындагы алтын медалын тапшыруу аземи өткөрүлдү. Ар жыл сайын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) жогоруда аталган ИМБДУнун жана ЕАПУнун алтын медалын...

Кыргызпатент тарабынан уюштурулган иш-чаранын негизги максаты – ТИКБнын өнүгүшү жана ага зарыл болгон шарттарды, ресурстарды аныктоо үчүн тажырыйба алмашуу, мындан аркы кызматташтыктын келечеги жана анын маселелери боюнча талкуу жүргүзүү. I Съездге Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ), Евразия патенттик уюмунун (ЕАПУ), Интеллектуалдык менчик боюнча федералдык кызматынын (Роспатент), «Future Laboratory» консалтингдик компаниясынын (Грузия), “Astana Hub” IT-стартаптардын эл...

Т. Сатылганов атындагы Ош областтык китепканасынын  базасында   Технологияларды жана инновацияларды колдоо борбору ачылды          2020-жылдын  20-ноябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент), ойлоп табуучуларга жана рационализаторлорго ар тараптуу маалымат берүү, консультациялык жана усулдук колдоо көрсөтүү максатында Т. Сатылганов атындагы Ош областтык китепканасынын базасында  кезектеги 24-Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборун (ТИКБ) ачты.         ...

10 сентября 2020 года проведен вебинар для координаторов ЦПТИ Кыргызской Республики на тему: «Организация и предоставление услуг Центрами поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) Российской Федерации». Цель вебинара – обмен опытом и обсуждение вопросов по оказанию услуг по направлениям деятельности ЦПТИ. В рамках вебинара заведующий Всероссийской патентно-технической библиотеки Федерального института промышленной собственности Кузнецова Т.В. рассказала о деятельности ЦПТИ...

9 сентября 2020 года состоялся вебинар для координаторов и пользователей ЦПТИ Кыргызской Республики на тему: «Организация конкурса просветительских проектов среди Центров поддержки технологий и инноваций Российской Федерации». Цель вебинара – обмен опытом, обсуждение вопросов по проведению конкурсов образовательных, просветительских проектов среди ЦПТИ РФ в области интеллектуальной собственности, формирования инновационной образовательной среды для разработки и реализации инновационных...