Search:

2018-жылдын 22-мартында Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук хирургиялык борборунда Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунун (ТИКБ) филиалынын ачылышы болуп өттү. ТИКБ филиалы патенттик укук жаатындагы билимдерди алуу мүмкүндүгүн жеңилдетүү жана аны жайылтуу, патенттик жана патенттик эмес маалыматтарды колдонуунун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында ачылды. ТИКБнын 27-филиалынын ачылышы республикадагы интеллектуалдык дараметтин өсүшүнө жана инновациялык иштиктүүлүккө жардам берүүгө, Улуттук хирургиялык...

2017-жылдын 27-октябрында Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Кочкор-Ата колледжинде Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунун (ТИКБ) 26-филиалынын ачылышы жөнүндө Макулдашууга кол коюлду. Анын ачылышынын негизги максаты патенттик жана патенттик эмес маалыматты колдонуунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана маалыматка жетүү мүмкүндгүн жеңилдетүү, Кыргыз Республикасынын региондорунда патенттик укук жаатындагы билимди жайылтуу болуп саналат. Кочкор-Ата колледжинин директору К. Тампагаров өз ара кызматташууну демилгелегендиги үчүн Кыргызпатентке...

    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду тарабынан 2017-жылдын 15-ноябрында «Жогорку окуу жайлардын инновациялык ишмердүүлүгүн активдештирүү үчүн алардын инфраструктурасын өнүктүрүү» аталышындагы семинар өткөрүлдү. Бул семинардын максаты – ички жана тышкы инвестицияларды тартуу жана натыйжалуу пайдалануунун эсебинен жогорку окуу жайларынын илимий-инновациялык мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүүгө көмөктөшүү. Ошону менен бирге практикалык сунуштамаларды...

    19-сентябрда 2017-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду Европалык бирлигинин колдоосу астында “БИОМ” экологиялык кыймылы менен Конрад Аденауэр атындагы фонд тарабынан ишке ашырылуучу “Кыргыз Республикасында коопсуз билим берүү мектебин каржылоо механизмдерин өнүктүрүү” долбоору менен бирге “Кыргыз Республикасында климаттын өзгөрүшүнүн туруктуу өнүгүшү, энергиялык майнаптуулук жана экологиялык коопсуздук маселелери”...

2017-жылдын 10-11-июлунда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ) менен биргеликте Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунун (ТИКБ) координаторлору үчүн Улуттук семинар өткөрдү. Иш-чараны өткөрүүнүн максаты болуп эл аралык тажрыйба алмашуу, борборлорду мындан ары өнүктүрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, ТИКБнын координаторлорунун кесиптик дараметин жогорулатуу жана Россиянын Өнөр жай...

2017-жылдын 12-майында М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунун филиалында Кыргызпатентке караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду ойлоп табуучулук жана аны ишке ашыруу жөнүндө ой-пикирлер боюнча жолугуушуларды өткөрдү. Жолугушууда “Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун билим берүү программаларына катышуу мүмкүнчүлүктөрү”тууралуу презентация тартууланды, анда убакытты, аралыкты жана чыгымдарды кыскартуу менен коомдун абдан кеңири катмарларына чейин...

11 мая 2017 года в Международном Университете г. Джалал-Абад состоялось открытие Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), целью которого является упрощение доступа к знаниям и повышения эффективности использования патентной и непатентной информации, распространения знаний в области патентного права на региональном уровне. С приветственным словом выступили 1-ый проректор Международного Университета (МУ), канд.пед.наук, проф. Т.Омошев и Исполнительный директор...

2017-жылдын 30-мартында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду “Жарандык агартуу” коомдук фонду, JICA менен биргеликте “Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарба продукцияларын өстүрүүнүн инновациялык технологиялары. Япон тажрыйбасы” темасындагы тегерек стол өткөрүштү. Иш-чараны өткөрүү максаты органикалык айыл чарба продукцияларын өстүрүүдө инновациялык технологияларды өнүктүрүү, келечекте Кыргызстанда экологиялык айыл чарбаны өнүктүрүү...

    2017-жылдын 23-мартында Кыргызпатентке караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду Эстон интеллектуалдык менчик жана трансфер технологиялар борбору  менен бирге Ош шаарында Ош мамлекеттик университетинин (ОшМУ) базасындагы Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунда (ТИКБ) “Ойлоп табуу ишмердүүлүгүн активдештирүүдө ТИКБнын ролу” аттуу семинарын уюштурушту. Иш-чараны өткөрүү максаты Эстон интеллектуалдык менчик жана трансфер технологиялар борбору менен Кыргыз Республикасынын түштүк регионунун Технологияларды жана...