Кыргызпатент StartUp Students студенттик иштеп чыгуулар арасында сынак жарыялайт!

Сынакка коммерциялаштыруу үчүн потенциалы бар өзүнүн илимий-техникалык жана илимий-технологиялык изилдөөлөрүнүн негизинде жаңы продуктулар, буюмдар, технологиялар жана кызмат көрсөтүүлөр боюнча иштеп чыгуулар кабыл алынат.
Сынакка студенттер, аспиранттар жана жаш окумуштуулар катыша алышат.

Багыттары:

  • санариптик технологиялар;
  • медицина жана ден-соолук;
  • өндүрүштүк технологиялар;
  • ресурстарды үнөмдөөчү технологиялар;
  • креативдүү индустрия.

Сынакка катышуу үчүн шилтемедеги өтүнмө формасын толтуруп, gosfond.patent@patent.kg  электрондук дарегине же Бишкек ш., Москва көч. 62 дареги боюнча ИМ Мамфондго жиберүү керек.

Өтүнмөлөрдү берүү мөөнөтү 2023-жылдын 15-октябрына чейин.

Кененирээк маалымат: 0312 68-04-71, 0555 79-59-18 Айгерим Жетигеновна.

———————————————————

Кыргызпатент объявляет конкурс студенческих разработок StartUp Students!

На конкурс принимаются разработки новых продуктов, изделий, технологий и услуг на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований, имеющих потенциал для коммерциализации.
В конкурсе могут принять участие студенты, аспиранты и молодые ученые.

Направления:

  • цифровые технологии;
  • медицина и здоровье;
  • производственные технологии;
  • ресурсосберегающие технологии;
  • креативные индустрии.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки и направить по электронному адресу gosfond.patent@patent.kg. или по адресу: 720021 г. Бишкек, ул. Московская 62, Госфонд ИС.

Срок подачи заявок до 15 октября 2023 года.

Подробная информация по тел.: 0312 68-04-71, 0555 79-59-18 Айгерим Жетигеновна.