Изданные книги при поддержке Государственного фонда интеллектуальной собственности за 2016-2023 гг.
Автордун аты-жөнү Китептин аталышы Чыккан нускасы Чыккан жылы
1 Марис Кунакунов "МАНАС - ЧЫҢГЫЗ" 1000 2023-ж.
2 Замир Илипов "Манас Семетей Сейтек" 1000 2023-ж.
3 Шукуров Шерназар "Кош арман" 500 2018-ж.
4 Ааматов Маркабай "Акынга тагдыр керек" 1000 2018-ж.
5 Жаш сүрөтчүлөр каталогу "Айтматов ааламы" 1000 2018-ж.
6 Жамгырчиев Жума "Сен эсимде" 300 2017-ж.
7 Момунова Гүлсайра "Бабалардан уңгу башат" 500 2017-ж.
8 Машаев Абдыкулан "Чабалекей обондору" 300 2017-ж.
9 Рысбаев Сулайман "Жакшы ата издеген бала тууралуу жомок" 300 2017-ж.
10 Рыскулов Акбар "Үмүт күдүк" 500 2017-ж.
11 Раманкул к. Эрмек "Тарых бүктөмүндөгү таланттар" 300 2017-ж.
12 Кубатова Сүйүнбүбү "Дил булак" 300 2016-ж.
13 Сагымбаев Олжобай "Барктаган бабам байыртадан" 300 2017-ж.
14 Молобеков Иврай "Происхождение небесных тел,земли и жизни" 300 2017-ж.
15 Парпиев Исматулла "Элчилер" 2017-ж.
16 Кемелгазиева Шарипа "Ыр жыйнактар" 500 2017-ж.
17 Жалгасынова Дарика "Сезимим тунук булактай" 500 2017-ж.
18 Байчукуева Анара "Сезим кайрык" 2017-ж.
19 Орозалиев Төлөмүш Сборник изобретений и рацион.предл. по мех.трудоемких процессов в с\х. 500 2017-ж.
20 Каталог Молодые художники Кыргызстана 300 2017-ж.
21 Тыналиев Астар "Жаркын ырлар" 1 том 300 2017-ж.
22 Мелис Арып-бек "Ырдын пикири Ырысбай" 500 2016-ж.
23 Сарманбетов Айдарбек "Жанбүдө" 500 2016-ж.
24 Карасаева Алтынай "Семья в глобализации" 500 2016-ж.
25 Жетимишев Сейит "Жан дүйнө" 500 2016-ж.
26 Нурманбетов Тынчтыкбек "Акындын ыры, тагдырдын сыры" 500 2016-ж.
27 Абдалова Фатима "Жолдо бастым ойлонуп" 500 2016-ж.
28 Буларкиева Дилдара "Залкарлар" 500 2016-ж.
29 Бермет Алымбаева "Турмуш агымдары" 300 2016-ж.
Жаш авторлорго арналган долбоорлор
Автордун аты-жөнү Китептин аталышы Чыккан жылы
1 Бегалы Токтогулов "Асылдар" 2016-ж.
2 Махабат Калкаман "Корни" 2016-ж.
3 Шейшекеева Сабира "Поэзия түрмөктөрү" 2016-ж.
4 Жунусалиев Бакытбек "Сен кат жаздың" 2016-ж.
5 Алмазбек кызы Амангүл "Жаш сезим" 2016-ж.
6 Сарыбаев Бекболот "Сагыныч" 2016-ж.
7 Абдинаби уулу Санжар "Ой тамчылар" ырлар 2016-ж.
8 Абдимталип уулу Келдибек "Энеме кат" 2017-ж.
9 Калмурат кызы Турсунай "Бийигим" 2017-ж.
10 Момуналиев Жоомарт "Калем сыры" 2017-ж.
11 Шамшидин уулу Дыйканбек "Ырлар менин казынам" 2017-ж.
12 Перизат Алмаз кызы "Руханият" 2017-ж.
13 Аскаров Мирлан "Жакшы адамдар" 2017-ж.
14 Замирбек Орозбай уулу "Мунарык" 2017-ж.
15 Саамалык-10 Адабий альманах 2013-ж.
16 Саамалык-11 2013-ж.
17 Саамалык-12 Адабий альманах 2015-ж.
18 Саамалык-13 Адабий альманах 2017-ж.
Комикстер
19 ИМ Мамфонду Авторду!Авторду! (кыргызча, орусча) 600 2017-ж.
20 ИМ Мамфонду Музыкага ким төлөйт? (кыргызча, орусча) 600 2017-ж.
Методикалык сунуштамалар
21 Жевакин В.Н. "Малая академия больших возможностей" 100 2018-ж.
22 ИМ Мамфонду Как организовать кружок "Робототехники" 100 2018-ж.
23 ИМ Мамфонду Талас обл. балдарга билим берүү борборлорунун иш-тажрыйбасы 100 2016-ж.
24 ИМ Мамфонду Ак-Суу райондук балдар чыгармачылык борборунун иш-тажрыйбасы 100 2016-ж.
25 ИМ Мамфонду Программы дополнительного образования для руководителей 100 2016-ж.
26 ИМ Мамфонду Опыт изобретательство и творчество 100 2016-ж.
27 ИМ Мамфонду Тажрыйба. Ойлоп табуучулук жана чыгармачылык 100 2016-ж.
28 ИМ Мамфонду Жалпы билим берүү мекемелериндеги ийримдердин ишин уюштуруу б/ча усулдук сунуштар 100 2016-ж.
29 ИМ Мамфонду Балдар техникалык ийримдеринин иштөөсү б/ча усулдук сунуштар 100 2016-ж.
30 Шамсудинов М.М., Степанов С.Г., Тулобердиева Д.М. "Нарисуй и напиши" для юных изобретателей 300 2016-ж.