Выставка "Интеллектуальные и инновационные ресурсы Кыргызстана"

Өтө турган күнү: 2022-жылдын 29-30-ноябры
Өтө турган жери: Гапар Айтиев атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейи

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги (Кыргызпатент) “Кыргызстандын интеллектуалдык жана инновациялык ресурстары” аталышындагы көргөзмө өткөрөт. Көргөзмөнүн бет ачары 29-ноябрда саат 10.00дө өтөт.

Көргөзмөнүн максаты – Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык жана инновациялык ресурстарын көрсөтүү, жаңы технологияларды жана жабдууларды өнүктүрүү чөйрөсүндө тажрыйба алмашуу, долбоорлорду ишке ашыруу үчүн потенциалдуу инвесторлорду издөө, жаңы бизнес байланыштарды жана өнөктөштүк мамилелерди түзүү болуп саналат.

Иш-чара экономиканын бардык тармактарын камтыйт жана катышуучулар үчүн кызматташуу боюнча ишкердик байланыштарды түзүүгө, өнүмдөрдү, кызмат көрсөтүүлөрдү экспорттоо жана импорттоо учүн жаңы рынокторду ачууда, инвестицияны ишке ашыруу үчүн өнөктөштөрдү табууда, биргелешкен ишканаларды түзүүдө натыйжалуу бизнес-аянтча болуп берет. Көргөзмөнүн жыйынтыгында түстүү каталог жарыкка чыгат.

Эки күндүк көргөзмөдө:

  • “Кооперация 2.0. аркылуу локализация. КМШга мүчө-мамлекеттердин 2030-жылга чейинки инновациялык кызматташтыгынын мамлекеттер аралык программасынын мүмкүнчүлүктөрү жана механизмдери. Стартап кантип башка өлкөнүн рыногуна чыга алат?” конференция-стратегиялык сессия;
  • Мектеп окуучулары, чакан жана орто ишканалар үчүн Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмунун китептеринин бет ачары жана китептердин көргөзмөсү;
  • Тематикалык сессиялар, презентациялар, билим берүүдөгү инновациялар, стартаптар,  IT-технологиялар, өнөр жай, тоо-кен, экология жана башка тармактар боюнча мастер-класстар.

Көргөзмөгө мамлекеттик органдар, эл аралык уюмдар, ата мекендик ойлоп табуучулар, креативдүү индустриянын өкүлдөрү жана авторлор, ишкерлер, стартапчылар, жогорку жана орто окуу жайлар, мектеп жана мектептен тышкаркы билим берүү мекемелери катышат.

Байланыш телефондор: 0312 68-04-71, 0557 900-676, 0550 778-084

————————

Дата проведения: 29-30 ноября 2022 года.
Место проведения: Кыргызский Национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Государственное агентство  интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент) в проводит выставку  «Интеллектуальные и инновационные ресурсы Кыргызстана». Открытие состоится 29 ноября 10.00 часов.

Целью проведения выставки является демонстрация интеллектуальных и инновационных ресурсов Кыргызской Республики, обмен опытом в сфере развития новых технологий и оборудования, поиск потенциальных инвесторов для внедрения проектов, налаживание новых деловых контактов и партнерских отношений.

Выставка проводится по всем направлениям экономики и становится эффективной бизнес — площадкой для компаний участников в налаживании и заключении деловых контактов для сотрудничества, в открытии новых рынков по экспорту — импорту товаров, услуг, в нахождении партнеров по реализации инвестиционных проектов, создании совместных компаний. По итогам выставки будет выпущен красочный каталог.

За два дня проведения выставки состоится:

  • Конференция — стратегическая сессия “Локализация через кооперацию 2.0. Возможности и механизмы межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период 2030 года. Как Стартапу выйти на рынок другой страны”
  • Презентация книг ВОИС для школьников, малых и средних предприятий / выставка книг.
  • Тематические сессии, презентации, мастер-классы в области: инновации в образовании, стартап, IT-технологии, индустрия, горнодобывающая отрасль, экология и другие.

В выставке примут участие государственные органы, международные организации, отечественные изобретатели, представители креативной индустрии и авторы, вледельцы бизнеса, стартаперы,  ВУЗы, колледжи, школьные и внешкольные учреждения.

Контактные телефоны: 0312 68-04-71, 0557 900-676, 0550 778-084