Практическое обучение по STEАM направлениям

23-ноябрда Кыргызпатент Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Машина таануу жана автоматика институтунун алдындагы «Архимед» кошумча билим берүү борбору менен биргеликте Чүй облусунун Панфилов районундагы жалпы билим берүү мекемелеринин мугалимдери жана окуучулары үчүн STEAM багыттары боюнча практикалык окутуу уюштурушту.

Иш-чаранын алкагында «Архимед» кошумча билим берүү борборунун кызматкерлери тарабынан Mental Canvas дизайнердик программаны колдонуу, инженерия боюнча Shapr3D программасында өндүрүшкө даяр 3D-моделин алганга чейин эскиздерди түзүү, ошондой эле 3D моделдөө жана басып чыгарууну практикалык колдонуу боюнча мастер-класстар өткөрүлдү.

Бул иш-чаранын максаты жаштарды илимий-ойлоп табуучулук жана инновациялык ишмердүүлүккө тартуу, STEAM жаатындагы мүмкүнчүлүктөр жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу жана окутуу методикасын колдонууга кызыгууну арттыруу болуп саналат.

Мастер-класстардын жыйынтыгы боюнча катышуучуларга сертификаттар жана «Ойлоп табам» интеллектуалдык менчик жана ойлоп табуучулук ишмердик боюнча окуу куралы тапшырылды.


23 ноября Кыргызпатент совместно с Центром дополнительного образования «Архимед» при Институте машиноведения и автоматики Национальной академии наук организовали практическое обучение по STEАM направлениям для педагогов и учащихся образовательных учреждений Панфиловского района Чуйской области.

В рамках мероприятия тренерами Центра дополнительного образования «Архимед» проведены мастер-классы по дизайнерской программе с применением Mental Canvas, по инженерии – создание эскизов до получения готовых к производству 3D-моделей в Shapr3D, а также по практическому применению 3D-моделирования и печати.

Целью данного мероприятия является вовлечение молодежи в научно-изобретательскую и инновационную деятельность, повышение осведомленности о возможностях в сфере STEAM и пробуждению интереса к применению методик преподавания.

По итогам мастер-классов участникам были вручены сертификаты и учебное пособие по вопросам интеллектуальной собственности и изобретательской деятельности “Буду изобретать”.

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow