7-декабрда "40 райондон 40 демилге" долбоорунун алдын ала тандалган 30 катышуучу үчүн акселерациялык программа старт алды

7-декабрда «40 райондон 40 демилге» долбоорунун алдын ала тандалган 30 катышуучу үчүн акселерациялык программа старт алды. Акселерацияны жүргүзүүгө Кыргызпатент тарабынан “Alfa Leader” тренинг-консалтинг компаниясынын кесипкөй командасы тартылган.
Трекерлер Жылдыз Шекекова, Улан Аширалиев жана Назгүл Шекекова киришүү семинар/нетворкинг өткөрүштү жана катышуучулар үчүн окутуу планын беришти.
Акселерациялык программа максаттуу аудиторияны аныктоо жана рынокту сегменттөө, долбоордун өндүрүштүк планын жана финансылык моделин түзүү, долбоордогу тобокелдиктерди аныктоо, тобокелдиктерди азайтуу боюнча талдоо жана чаралар, ошондой эле долбоордун бизнес планын түзүү жана талдоо боюнча окутуунун онлайн курстарын үзгүлтүксүз форматта окутуу жана тарбиялоо аркылуу бизнес идеяларды интенсивдүү өнүктүрүүнү болжолдойт.
Программанын негизги параметрлери: узактыгы – 8 жума, тренингтердин саны – 10, ар бир сессиянын узактыгы – 2 саат, тренингдердин жалпы узактыгы – 20 саат. Коучингдик сессиялардын узактыгы – 60 саат (30 долбоор боюнча 1,5-2 саат).
___________
7 декабря стартовала акселерационная программа для 30 предварительно отобранных участников, проекта “40 районов – 40 инициатив”. На проведение акселерации Кыргызпатентом привлечена профессиональная команда из тренингово-консалтинговой компании “Alfa Leader”.
Трекеры Жылдыз Шекекова, Улан Аширалиев и Назгуль Шекекова провели вводный семинар/нетворкинг и представили план обучения для участников.
Акселерационная программа предполагает интенсивное развитие бизнес-идеи через менторство и обучение в формате регулярных онлайн курсов обучения по сегментированию рынка и определению целевой аудитории, составлению производственного плана и финансовой модели проекта, определению рисков в проекте, анализ и меры по снижению рисков, а также помощь в составлении и анализе бизнес-планов проектов.
Основные параметры программы: продолжительность – 8 недель, количество тренинговых сессий – 10, продолжительность каждой сессии – 2 часа, общая продолжительность тренингов – 20 часов. Продолжительность коучинговых сессий – 60 часов (30 проектов по 1,5-2 часа).
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow