20-декабрда Инновациялык борбордо Кыргызпатент тарабынан өткөрүлгөн “Startup Students” конкурсунун финалы гибриддик форматта болуп өттү

20-декабрда Инновациялык борбордо Кыргызпатент тарабынан өткөрүлгөн “Startup Students” конкурсунун финалы гибриддик форматта болуп өттү.
Кыргызпатенттин директору Рахат Керимбаева иш-чараны ачып жатып, учурда стартаптар укмуштуудай популярдуулукка ээ болуп, интернет-стартаптардан баштап өндүрүш жана энергияны үнөмдөө жаатындагы инновациялык иштеп чыгууларга чейин ар кандай чөйрөлөргө таасир бергенин, ушуга байланыштуу Кыргызпатент тарабынан конкурстарды өткөрүү жолу менен стартаптарды колдоо үчүн ар кандай долбоорлор ишке ашырылып жатканын, ошондой эле бүгүнкү иш-чара республиканын бардык региондорундагы студенттердин стартап-долбоорлоруна дем берүү, жаштардын ойлоп табуучулук жана инновациялык ишмердүүлүккө кызыгуусун жана активдүүлүгүн жогорулатуу максатында өткөрүлүп жатканын белгиледи.
Иш-чарада алдын ала тандоонун жыйынтыгы боюнча финалга чыккан 10 стартаптардын ээлери өздөрүнүн долбоорлору менен тааныштырышты. Берилген 5 мүнөттүн ичинде финалисттер өз долбоорлорунун көйгөйлөрүн, чечимдерин, инновациялуулугун жана концепциясы боюнча презентация кылышты.
Конкурстук комиссия тарабынан ар бир катышуучуга кесиптик баа, ошондой эле студенттерге стартап долбоорлорун ишке ашыруу үчүн кеңештер жана сунуштар берилди.
Комиссиянын чечиминин жыйынтыгы боюнча Кыргызпатенттин баалуу сыйлыктары менен төмөнкү 3 стартап-долбоорлордун ээлери сыйланышты:
I орунда – Азаматов Арген Азаматович, М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин студенти, долбоору «ЖЯ-2022 универсалдуу жансоо котормочу».
II орунда – Аскарбеков Нурдөөлөт Алмазович, Борбордук Азиядагы Америка университетинин студенти, долбоору «Ecolog».
III место – Белекова Малика Белековна, Кыргыз-Россия Славян университетинин студенти, долбоору «Канаттуулар жана бодомал үчүн аралаш тоюту».


20 декабря в Инновационном центре состоялся в гибридном формате финал конкурса “Startup Students”, проводимый Кыргызпатентом.
Директор Кыргызпатента Рахат Керимбаева открывая мероприятие отметила, что в настоящее время стартапы набирают невероятную популярность, при этом затрагивают различные сферы, начиная от интернет-стартапов и заканчивая инновационными разработками в сфере производства и энергоэффективности. Кыргызпатентом реализуются различные проекты для поддержки стартапов путем проведения различных конкурсов и сегодняшнее мероприятие, проводится в целях стимулирования стартап-проектов студентов, повышения интереса и активности молодежи в изобретательской и инновационной деятельности во всех регионах республики.
На мероприятии 10 стартаперов, вышедшие в финал по итогам предварительного отбора, выступили с презентациями своих проектов. На питчинге финалисты презентовали свои проекты за 5 минут, обозначили проблемы, решения, инновационность и концепцию развития своих проектов.
Каждому финалисту конкурсной комиссией была дана профессиональная оценка, также были рекомендации и предложения для реализации своих стартап проектов.
По итогам решения комиссии получили ценные призы от Кыргызпатента 3 нижеследующих стартапа:
I место – Азаматов Арген Азаматович, студент Ошского технологического университета им. М. Адышева, проект «Универсальный переводчик жестов «ЖЯ-2022».
II место – Аскарбеков Нурдөөлөт Алмазович, студент Американского университета Центральной Азии, проект «Ecolog».
III место – Белекова Малика Белековна, студентка Кыргызско-Российского Славянского университета, проект «Комбикорм для птиц и КРС».

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow