18 января для участников проекта “40 районов – 40 инициатив” экспертами Кыргызпатента в онлайн формате проведен тренинг по вопросам регистрации товарных знаков на территории республики и за рубежом

18 января для участников проекта “40 районов – 40 инициатив” экспертами Кыргызпатента в онлайн формате проведен тренинг по вопросам регистрации товарных знаков на территории республики и за рубежом.

В ходе тренинга эксперты рассказали о том, какие преимущества даёт регистрация товарного знака и как его зарегистрировать. Также, как проходит процесс рассмотрения заявок, какова стоимость регистрации, сроки действия, а также были рекомендации по поводу того, каким должен быть товарный знак, чтобы эффективнее продвинуть его на рынок.

Вопросы, поднятые в ходе тренинга, вызвали серьезный интерес у участников: интересовались порядком оформления заявки на получение охранного документа, по определению вида товарного знака и классы МКТУ, а также как провести проверку на предмет отсутствия оснований для отказа в регистрации, чтобы обеспечить возможность полноценной защиты товарного знака от незаконного использования со стороны конкурентов.
_________

Кыргызпатенттин эксперттери тарабынан 18-январда «40 райондон 40 демилге» долбоорунун катышуучулары үчүн республиканын аймагында жана чет өлкөлөрдө товардык белгилерди каттоо маселелери боюнча онлайн тренинг өткөрүлдү.

Тренингдин жүрүшүндө эксперттер товардык белгини каттоонун артыкчылыктары жана аны каттоонун жолдору тууралуу айтып беришти. Ошондой эле, арыз берүү процесси кандай шартта болорун, каттоонун баасы канча, жарактуу мөөнөтү, ошондой эле рынокто натыйжалуу жылдыруу үчүн товардык белги кандай болуш керектиги боюнча сунуштар айтылды.

Тренингдин жүрүшүндө көтөрүлгөн маселелер катышуучулардын чоң кызыгуусун жаратты, тагыраак айтканда, алар коргоо документин алууга өтүнмөнү тариздөөнүн тартиби, товардык белгинин түрүн жана ТКЭК (Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык классификатору) класстарын аныктоо боюнча, ошондой эле атаандаштар тарабынан товардык белгини мыйзамсыз пайдалануудан толук кандуу коргоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууда каттоодон баш тартуу үчүн негиздердин жоктугун текшерүүнү кантип жүргүзүү керектиги боюнча кызыгышты.