Кыргызпатент StartUp Students студенттик иштеп чыгуулар арасында сынак жарыялайт!

Кыргызпатент StartUp Students студенттик иштеп чыгуулар арасында сынак жарыялайт!

Сынакка коммерциялаштыруу үчүн потенциалы бар өзүнүн илимий-техникалык жана илимий-технологиялык изилдөөлөрүнүн негизинде жаңы продуктулар, буюмдар, технологиялар жана кызмат көрсөтүүлөр боюнча иштеп чыгуулар кабыл алынат.
Сынакка студенттер, аспиранттар жана жаш окумуштуулар катыша алышат.

Багыттары:
— санариптик технологиялар;
— медицина жана ден-соолук;
— өндүрүштүк технологиялар;
— ресурстарды үнөмдөөчү технологиялар;
— креативдүү индустрия.

Сынакка катышуу үчүн http://fund.patent.kg/?page_id=2197 шилтемедеги өтүнмө формасын толтуруп, gosfond.patent@patent.kg электрондук дарегине же Бишкек ш., Москва көч. 62 дареги боюнча ИМ Мамфондго жиберүү керек.
Өтүнмөлөрдү берүү мөөнөтү 2023-жылдын 15-октябрына чейин.
Кененирээк маалымат: 0312 68-04-71; 0555 79 59 18 Жетигенова Айгерим.


Кыргызпатент объявляет конкурс студенческих разработок StartUp Students!

На конкурс принимаются разработки новых продуктов, изделий, технологий и услуг на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований, имеющих потенциал для коммерциализации.
В конкурсе могут принять участие студенты, аспиранты и молодые ученые.

Направления:
— цифровые технологии;
— медицина и здоровье;
— производственные технологии;
— ресурсосберегающие технологии;
— креативные индустрии.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки http://fund.patent.kg/?page_id=2197 и направить по электронному адресу gosfond.patent@patent.kg или по адресу: 720021 г. Бишкек, ул. Московская 62, Госфонд ИС.
Срок подачи заявок до 15 октября 2023 года.
Подробная информация по тел.: 0312 68-04-71; 0555 79 59 18 Жетигенова Айгерим.