40 РАЙОНДОН 40 ДЕМИЛГЕ - 2023

Жайсаң Абдыразаков,  Нарын району,   “Өкчө” долбоору

Дизайн иштеп чыгуу жана интерьерди 3D – визуалдаштыруу менен этникалык стилде өзгөчө эмерек жана тиричилик буюмдарын чыгаруу .

Өкчө долбоорунун негизги идеясы – кыргыздардын маданий мурастарын сактоо жана коммго, кийинки муундарга өткөрүп берүүгө, маданияттын өзгөчөлүгүн жана уникалдуулугун баса белгилөө. Евразия материгиндеги байыркы элдердин бирин, анын баалуулуктарын жана рухун өз алдынча таанууга багытталган.