Көңүл буруңуздар конкурс! Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик жана мамлекеттик агенттиги “Илимдеги, ойлоп табуучулуктагы жана инновациядагы аялдардын образы”

Көңүл буруңуздар конкурс!
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик жана мамлекеттик агенттиги
“Илимдеги, ойлоп табуучулуктагы жана инновациядагы аялдардын образы” конкурсу интеллектуалдык менчиктин жаратуучуларына илимий жана ойлоп табуучулук ишмердүүлүк чөйрөсүндөгү өзгөчө эмгеги сиңирген жана эң жогорку жетишкендиктерин баалоо боюнча ыйгарылат.
Конкурска кыз-келиндер командасы жана окумуштуу аялдар, ойлоп табуучулар, рационализаторлор, докторанттар, аспиранттар, илимий-изилдөө институттарынын кызматкерлери, окутуучулар, ЖОЖдордун студенттери, 16 жашка толгон жогорку класстын окуучулары катыша алышат.
Номинациялары:
1) “Аял – окумуштуу”;
2) “Аял — ойлоп табуучу”;
3) “Аял – новатор”;
4) “Илимдеги аялдар командасы”;
5) “Илимдеги кыз”.
Конкурстун жеңүүчүлөрү төмөнкү багыттар боюнча аныкталат:
Табигый илимдер (физика, химия, биология ж.б.); техникалык илимдер (маалыматтык технологиялар, робототехника, автоматташтыруу ж.б.); гуманитардык илимдер (философия, тарых, психология ж.б.).
Конкурска катышуу үчүн кагаз жана электрондук түрдө өтүнмөнү, материалдарды жана сүрөттү gosfond.patent@patent.kg, a.sulaymanova@patent.kg электрондук даректерине, ошондой эле 720021, Бишкек ш., Москва көчөcү 62, ИМ Мамлекеттик фондго жөнөтүү керек.
Өтүнмөлөрдү берүү мөөнөтү ушул жылдын 29-апрелине чейин.
Толук маалымат алуу үчүн тел.: (0312) 68-04-71; 0555 421 421
Кошумча маалыматтар Кыргызпатенттин жана ИМ Мамфонддун расмий сайттарына https://patent.gov.kg, http://fund.patent.kg жарыяланган.
_____________________________________________________________________
Внимание Конкурс!
Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики
«Женский облик в науке, изобретательстве и инновациях»
Премия «Женский облик в науке, изобретательстве и инновациях» присуждается создателям объектов интеллектуальной собственности как высшее признание особых заслуг и достижений в области научной и изобретательской деятельности.
Кандидатами для участия в Конкурсе могут быть женские команды и женщины ученые, изобретатели, новаторы, докторанты, аспиранты, сотрудники НИИ, преподаватели, студенты ВУЗов, ученицы старших классов, достигшие возраста 16 лет.
Номинации:
1)«Женщина – ученый»;
2)«Женщина – изобретатель»;
3)«Женщина – новатор»;
4)«Женская команда в науке»;
5) )«Девочка в науке»;
Победители Конкурса определяются по направлениям: Естественные науки (физика, химия, биология и др.). Технические науки (информационные технологии, робототехника, автоматика и др.). Гуманитарные науки (философия, история, психология и др.).
Для участия необходимо направить в бумажном и электронном формате заполненную форму заявки, материалы и фотографию по mail адресу: gosfond.patent@patent.kg, a.sulaymanova@patent.kg или по адресу: 720021 г. Бишкек, ул. Московская 62, Госфонд ИС.
Срок подачи заявок до 29 апреля т.г.
Подробная информация по тел.: (0312) 68-04-71; 0555 421 421
Дополнительную информацию публикуют на официальном сайте Кыргызпатента https://patent.gov.kg, http://fund.patent.kg.
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow