Калемгерлер, сиздер үчүн “7 ЖАШ АВТОР” адабий конкурс!

Калемгерлер, сиздер үчүн “7 ЖАШ АВТОР” адабий конкурс!
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги (Кыргызпатент) жаш калемгерлердин арасында “7 жаш автор” республикалык адабий конкурсун жарыялайт.
Конкурстун максаты – жаш авторлордун китебин чыгарып берүү жана коомчулукка жайылтуу, чыгармачылык ишмердүүлүгүн өнүктүрүүгө өбөлгө түзүү, мыкты чыгармаларды аныктоо болуп эсептелет.
Конкурстун багыты – проза, поэзия, драматургия.
Чыгармаларды кабыл алуунун шарттары:
— чыгармалар мамлекеттик жана расмий тилде кабыл алынат;
— конкурска эч жерде жарык көрбөгөн чыгармалар гана катыштырылат;
— чыгармалар компьютерде 14-шрифт, саптардын аралыгы – 1 интервал, Times New Roman арибинде терилип, 250 беттен ашпоого тийиш;
— кыскача өмүр баяны, сүрөтү, учурда иштеген (окуган) жери жана дареги жазылуусу керек;
-конкурстун жыйынтыгында 7 жеңүүчүнүн чыгармалары Уюштуруучулар тарабынан басылып чыгарылат;
— конкурска жиберилген чыгармалар рецензияланбайт жана кайтарылып берилбейт.
Материалдарды 2024-жылдын 1-февралынан 3-майга чейин gosfond.patent@patent.kg электрондук дарегине жөнөтүп же Бишкек шаары, Москва көчөсү 62 үй дарегине саат 09:00 – 18:00 гө чейин тапшырсаңыздар болот. Толук маалыматты http://patent.gov.kg/, http://fund.patent.kg/ сайтынан таба аласыздар.
Сурап-билүү үчүн байланыш телефондор:
(0312) 68-04-71, (0700) 84-83-29
______________________________________________________________
Авторы, для вас литературный конкурс «7 МОЛОДЫХ АВТОРОВ»
Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент) объявляет республиканский литературный конкурс.
«7 МОЛОДЫХ АВТОРОВ».
Цель конкурса – создание условий для раскрытия талантов молодых авторов, содействие развитию творческой активности, выявление лучших работ.
Номинации конкурса – проза, поэзия, драматургия.
Условия приема произведений:
— произведения принимаются на кыргызском и русском языках;
— в конкурсе участвуют не опубликованные произведения;
-произведения должны быть выполнены на компьютере шрифт Times New Roman размер — 14, межстрочный интревал -1 и не должен превышать 250 страниц;
-произведения направленные на конкурс не рецензируются и не возвращаются;
-по итогам Конкурса определяются 7 победителей, произведения которых издаются Организатором;
-краткая биография автора, фотография, место работы (учебы) и адрес.
Материалы принимаются с 1 февраля по 3 мая 2024 года, на электронную почту gosfond.patent@patent.kg, а также по адресу г. Бишкек, улица Московская 62, с 09:00 – 18:00 часов. Полную информацию можете найти на сайте http://patent.gov.kg/, http://fund.patent.kg
Телефон для справок: (0312) 68-04-71, (0700) 84-83-29.
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow